Archív tém a tipov


Január

Rozdiely môžu váš vzťah zraniť, ale aj posilniť...

Skvelé manželstvo nie je, keď sa dá dokopy dokonalá dvojica. Skvelým manželstvom je, ak sa nedokonalá dvojica naučí tešiť zo svojich rozdielov. (Dave Meurer)

Na svete neexistujú dvaja rovnakí ľudia. Každý človek je originál. Okrem viditeľných rozdielov ako postava, vlasy, oblečenie, sú dôležité rozdiely v psychike, v túžbach, v prežívaní, či reakciách.

Štatistiky uvádzajú, že najčastejším dôvodom rozvodu je rozdielnosť pováh. V čase chodenia nás priťahovali práve odlišné vlastnosti toho druhého. Po čase, keď zaľúbenie vyprchá, niektoré vlastnosti manželského partnera nám začnú vadiť. Ako keby nám niektoré veci robil naschvál a pritom on sa správa prirodzene bez akýchkoľvek zlých úmyslov. Ak chceme prežívať ozajstnú lásku, neostáva nám nič iné, len sa rozhodnúť ľúbiť ho takého, aký je. Pomôže nám, keď sa začneme viac o neho zaujímať a poznávať ho. Viac sa rozprávať, zisťovať, ako rozmýšľa, ako vníma život, čo ho teší, čo trápi a aký je ten jeho svet. Hnevať sa na to, že je iný ako ja, je ako hnevať sa na počasie.

Muž a žena majú odpradávna tvoriť spoločenstvo dvoch rozdielnych, rovnako hodnotných ľudí, ktorí sa vzájomne dopĺňajú. Každý má svoje jedinečné dary a nemá byť nepodarenou kópiou toho druhého.

Aké sú najbežnejšie rozdiely medzi mužmi a ženami?

Aby prežil ľudský rod, mužský mozog je geneticky naprogramovaný ináč ako ženský. Žena je schopná myslieť súčasne na veľa vecí a zaoberať sa detailmi. Muž rieši len jednu úlohu a až keď ju vyrieši, ide na ďalšiu. Žena pamätá na oveľa viac úloh naraz. Do spoločnosti si vezme kabelku s množstvom mužovi nepochopiteľných vecí, kým on si vezme len peňaženku, kľúče, mobil. Muž plní veľké, nárazové úlohy a potom chce odpočívať. S pocitmi strachu, hnevu či straty sa vyrovnáva v tichu a v ústraní. Žena plní pravidelné, dlhotrvajúce úlohy, je vytrvalejšia a prispôsobivejšia, viac využíva intuíciu, empatiu, vytvára vzťahy. Možno ste už počuli, že mužovu robotu vidieť, keď ju urobí, ženinu, keď ju neurobí.

Muži sú fyzicky silní, ale vnútorne krehkí a zraniteľní. Ženy sú slabšie, ale vnútorne húževnatejšie a odolnejšie.

Ženy sú viac ovplyvňované svojou telesnosťou, hormonálnymi zmenami počas cyklu, tehotenstva, dojčenia, prechodu. Tieto zmeny sú prirodzené a sú súčasťou každej ženy. Stáva sa, že manžel manželke vyčíta, že dnes jej niečo vadí a ešte včera jej to nevadilo. Ale to je predsa normálne. Žena je ovplyvňovaná svojím cyklom. Treba ju poznať. Ona je ako mesiac. Fázy mesiaca sa menia podľa pravidiel, ale nie každý vie, kedy vyjde a v akej fáze práve je. Muž je ako slnko. Vždy vyjde aj zapadne takmer na tom istom mieste.

Žena vníma svet prostredníctvom vzťahov, túži po nich a po spolupráci. Muža zaujímajú výsledky, ciele, postavenie, úspech, moc a boj, chce sa dostávať na podstatu vecí. Žena sa nepotrebuje hneď dostať do cieľa, potrebuje si vychutnať cestu. Muž nemá rád kritiku, nerád sa mýli. Muž v strese mlčí. Žena rozpráva. Muž sa snaží odstrániť príčinu stresu, žena sa snaží zmeniť seba, aby stres uniesla. Muž potrebuje najprv uvažovať a potom hovoriť. Žena potrebuje hovoriť, aby mohla uvažovať. Muž pri hádke chce, aby druhý jeho pravdu uznal. Žena pri hádke len pravdu hľadá a potrebuje uznanie svojich pocitov.

Muž túži byť uznávaný, obdivovaný, vážený, snaží sa vyniknúť, potrebuje uznanie v práci, ocenenie schopností. Žena túži byť milovaná a uznaná pre ňu samu, hlavne za to, čo robí pre rodinu.

Muž sa nevyhýba nebezpečenstvu, dobrodružstvu. Láka ho adrenalínový šport, súťaže, vyhľadáva situácie, kde treba odvahu. Žena potrebuje pocit bezpečia, istoty a ochrany.

Muž problémy dlhšie rozoberá, uvažuje nad nimi, hľadá argumenty, výsledok vzniká po dlhšom uvažovaní. Žena má schopnosť celoobsiahleho myslenia, rýchlo, intuitívne nájde riešenie.

Muž je zameraný na budúcnosť, rád plánuje. Žena prežíva blízku prítomnosť, sústreďuje sa na momentálnu udalosť.

Muž sa ľahšie zmieri so všednosťou, považuje všedný život za normálny. Mužom vadí, ak veci, ktoré fungujú, treba meniť. Žena túži po zmene, romantike, potrebuje nové podnety, zmenu, prekvapenia, prejavy pozornosti.

Muž má sklon obviňovať. Žena má sklon cítiť sa vinná. Keď sa jej niečo nepodarí, trpí pocitom menejcennosti, že nestačí mužovi. Úlohou muža je uistiť ju, že to tak nie je.

Muž sa zapáli pohľadom, vníma telesnú krásu ženy. Žena sa zapáli sluchom, vníma mužovo vyznanie, uisťovanie, že ju miluje.

Typický muž a žena väčšinou spĺňajú uvedené odlišnosti. Ale je normálne, keď majú niektoré črty aj vymenené.

V manželstve nám môže komplikovať život ešte mnoho ďalších odlišností. Môžu to byť povahové črty ako flegmatik, sangvinik, melancholik, cholerik.

Aj povahové rysy ako introvert a extrovert si musia hľadať vlastný model spolužitia. Napríklad prichádza víkend. Introvert sa teší, ako ho strávi doma v kľude, s najbližšími. Extrovert by najradšej prežil čo najviac stretnutí s novými ľuďmi. Ak sú manželia extrémne typy introverta a extroverta, riešením môže byť dohoda, že jeden víkend strávia doma a druhý nikde medzi ľuďmi.

Niektorí ľudia sú inovátori, všetko ľahko menia a nemajú problém zanechať úlohy nedoriešené. Naopak iní sú adaptori, potrebujú dlhší čas na vyrovnanie sa so zmenami a úlohy opúšťajú, až keď sú doriešené. Ak je jeden z manželov inovátor a druhý je adaptor, tiež si musia stanoviť pravidlá ako spolu vychádzať. Inovátor, ak chce dosiahnuť nejakú zmenu, mal by pamätať, že adaptora treba na ňu dlhšie pripravovať. Napríklad adaptor má rád tú istú reštauráciu, ten istý osvedčený obchod, rovnaké trávenie dovolenky, rovnaké oblečenie. Inovátor, ak chce ísť do inej reštaurácie, by mal adaptorovi už viac dní dopredu povedať, že by rád skúsil niečo iné, a tak ho nenásilne pripravovať na zmenu.

Keď si uvedomíme, že každý sme iný a že niektoré veci môžeme robiť aj z lásky k tomu druhému napriek svojej nevôli, dokážeme v manželstve rásť, meniť sa. Do manželstva si prinášame rozdiely z rôznych prostredí, v ktorých sme vyrástli. Manželia Leeovci spomínajú, ako si pekne poradil s rozdielom jeden manžel. Jeho manželka nezavierala dvere, zásuvky, skrine. Strašne ho to hnevalo. Veľa sa hádali. Keď si uvedomil, že manželku nezmení, rozhodol sa byť "zatváračom". Bez výčitiek pozavieral všetko a odmenou mu bola vďačná manželka a manželstvo bez hádok. Len zmenil pohľad na manželku.

...stokrát som chcel zobrať "kladivo a dláto" a z manželky urobiť svoju kópiu. Našťastie som bol neúspešný. Teraz si uvedomujem, že jeden exemplár môjho druhu je v našej rodine až-až. Prerábanie toho druhého z originálu na svoj obraz nemôže skončiť dobre.

Z rozdielov medzi mužmi a ženami vyplývajú aj rozdielne citové potreby, ktoré by si manželia v manželstve mali napĺňať.

Aké sú citové potreby manželov?

Willard Harley vo svojej knihe "Moje túžby, tvoje túžby" hovorí, že sa pýtal manželov, čo by potrebovali na to, aby sa opäť cítili vo svojom vzťahu šťastní. "Museli by sme sa opäť mať radi." Harley dal mnohým manželom rovnakú otázku, aký čin partnera by ich urobil najšťastnejším. Túžby zoradil podľa najčastejších odpovedí. Zistil, že túžby žien a mužov sú rozdielne. Neplatí, že po čom túžim ja, po tom túži aj môj partner.

Tu je prvých päť zvlášť pre ženy a zvlášť pre mužov. Skúsme si ich prejsť s otázkou pre seba: Ktoré túžby mojej manželky, môjho manžela napĺňam a v ktorých mám rezervy?

  1. Žena potrebuje, aby ju muž miloval a s nežnosťou sa o ňu staral.
  2. Žena potrebuje priestor na diskusiu.
  3. Žena očakáva od muža otvorenosť a poctivosť.
  4. Žena potrebuje, aby muž prevzal na seba zodpovednosť za finančné zaistenie rodiny.
  5. Žena túži po tom, aby muž bol dobrým otcom, odovzdaný svojej rodine.
  1. Muž potrebuje sexuálne naplnenie.
  2. Muž potrebuje nájsť v žene kamarátku, spoločníka a partnera.
  3. Muž potrebuje vedľa seba príjemnú a krásnu ženu.
  4. Muž očakáva, že žena vytvorí príjemný domov.
  5. Muž potrebuje od ženy pocítiť obdiv a úctu.

Aj pri citových potrebách platí, že ich dôležitosť môže mať každý človek usporiadanú ináč ako je štatistický výsledok.

Judith Wallersteinová robila výskum asi 50 párov, ktoré považovali svoje manželstvo za šťastné a snažila sa nájsť, čo majú spoločné. Zistila, že títo manželia poznali potreby, túžby svojich partnerov. Až 95 % rozvádzajúcich sa dvojíc našlo cestu späť k sebe, keď sa snažili spoznať potreby svojho partnera a navzájom si ich naplňovať.

Gary Chapman v knihe "Päť jazykov lásky" píše, že je rozdiel medzi zamilovaním a láskou. Zamilovanie nezávisí od našej vôle. Človek žije v ilúzii, že jeho milovaná osoba je dokonalá. Nestará sa o ďalší rozvoj seba alebo partnera, lebo má pocit, že sú v cieli a netreba na sebe ďalej pracovať. Zamilovanosť nie je láska, lebo nás nestojí žiadne úsilie. Keď po čase pominie, začneme vnímať naše rozdiely a chyby. Ak si uvedomíme, že zamilovanosť je dočasné citové vzplanutie, začneme budovať skutočnú lásku. Tá spája rozum s citom. Vyžaduje vôľu a disciplínu.

Potrebujeme urobiť tri kroky k šťastnému manželstvu: poznať potreby partnera, prijať ich ako fakt, snažiť sa ich napĺňať.

TIP NA JANUÁROVÉ RANDE:

Posedenie v čajovni

Február

Pozornosti v manželstve

Je bežný deň. Naháňačka v robote, nákupy. Rýchlo domov do ďalšej smeny. Na bytových dverách zbadám prilepený veľký papier a na ňom napísané: Už 20 let mě s tebou baví svět. Úžasné, nezabudol, že máme výročie. Tieto slová majú pre mňa väčšiu cenu ako neviem aké dary.

Niekto by si myslel, že pozornosti sú len korením a doplnkom vzťahu. Pozornosti sú však priamo výživou. Bez nich vzťah chradne a umiera. Pozornosti si manželia dávajú, prejavujú aj prijímajú. Jedna z možných definícií lásky hovorí, že láska je rovnováha medzi dávaním a prijímaním.

Ženy a muži sme rozdielni. Máme rozdielne túžby a potreby. Lásku si vzájomne prejavujeme napĺňaním túžob. Darujeme si pozornosti. Každý človek ocení iné prejavy lásky. Je našou úlohou spoznávať, čo poteší môjho manžela, manželku.

Ako prejavovať pozornosti manželke

Z rozdielov medzi mužom a ženou vyplýva, že muž sa uisťuje o svojich schopnostiach a sile cez výkon a úspech v práci. Žena sa uisťuje o sebe cez dôverné vzťahy - so svojím manželom, deťmi, ľuďmi. Keď toto uistenie nemá, začína o sebe pochybovať, stráca sebavedomie.

Aby sa žena cítila milovaná, potrebuje vnímať pozornosti často, stále znovu a znovu, každý deň. Potrebuje radšej veľa malých pozorností, ako jednu veľkú občas. Potrebuje romantické, nápadité, stále nové a bezpečne prekvapivé pozornosti.

Treba si uvedomiť, že mužská logika hovorí: ak manželka niečo potrebuje, povie mi to. Naopak žena si myslí, že láska sa nikdy nemusí žiadať. Keď žena miluje, spontánne dáva, poskytuje, venuje. Je pre ňu nepríjemné o pozornosť žiadať.

Potrebuje cez pozornosti cítiť, že manželovi na nej záleží, že chápe, ako sa cíti, že vie, čo má rada, že ju dobre pozná, že rád robí veci, ktoré ju tešia, že nie je sama a opustená. Pozornosti, ktoré by mal prejavovať muž žene, sú veľmi dôležité, pretože sa tým napĺňa jej základná potreba byť milovaná. Ak muž dlhodobo zahŕňa svoju manželku pozornosťami, je až prekvapený, akým úžasným spôsobom mu ich žena navracia.

Ženu trápi, keď je muž k nej nepozorný. Ona si brala princa, ktorý bude k nej galantný, ktorý jej poďakuje, dá jej prednosť, otvorí dvere, odnesie tašku... a zistenie, že to tak v manželstve nie je, ju sklame. Sú to pre ňu veľmi dôležité maličkosti.

Možno si to muži ani neuvedomujú, ale dôležitou pozornosťou pre manželky je starostlivosť o seba samého. Ktorá žena by nebola hrdá na svojho muža, ktorý pracuje na sebe, napreduje a stará sa o duchovný rast seba aj celej rodiny. Pre duchovné napredovanie môže byť inšpiráciou spoločné čítanie dobrej knihy.

Ak sa dá, manželke dobre padne aj krátky telefonát z práce, ako sa má, čo plánuje.

Pre ženy sú dôležité komplimenty. Netreba riešiť záhadu, ako je to možné, keď si zoberieme posledné ponožky, či košeľu, na druhý deň čaká nová zásoba. Radšej manželke jednoducho poďakujme.

Tu je pár viet, ktoré určite urobia radosť každej žene: "Hm, to bolo také dobré. Tá omáčka k tomu mäsu, lahôdka." V prítomnosti priateľov povedať: "Toto je moja manželka, môj najväčší poklad." "Pre naše deti je veľkým požehnaním, že majú takú mamu, ako si ty." "Neviem, či sa mi páčia viac tvoje šaty, alebo to, čo je v nich."

Robme si spoločné plány. Prechádzka, šport, zábava, práca v domácnosti, práca vo farnosti. Jeden známy spomína, že jeho rodičia všetko robia spolu a často si pri tom spievajú.

Šťastné sú rodiny, kde manželia majú zmysel pre humor. Veselosť je nákazlivá a pomáha nebrať sa až tak vážne. Aj humoru sa dá učiť. Vtipný odkaz pribalený k desiate, dobrý vtip pri spoločnej večeri...

Muži, pamätáte sa ešte na obdobie za slobodna? Koľko nápaditosti a vtipu ste použili, aby sa vaša milá cítila s vami príjemne. Zapojili ste pritom všetky svoje mozgové závity. Robíte to tak aj teraz? Muži, keď už niečo získajú, nabehnú na takzvaný úsporný, udržiavací režim. V manželstve to ale nestačí. Roberto Benigni vo filme Život je krásny predstavil manžela, ktorý pozná cenu pozorností a zahŕňa nimi svoju manželku. Ona mu lásku opätuje tak, že neváha ho nasledovať aj do koncentračného tábora, len aby mu bola nablízku.

Sú situácie, keď môžeme u svojej manželky fantasticky zabodovať. Nezahoďme túto šancu! Ak je treba ísť s deťmi k lekárovi, prípadne niečo nepríjemné vybavovať, aj napriek našej veľkej pracovnej zaneprázdnenosti, pomôžme manželke. Aj najnutnejšie povinnosti v robote sa dajú poväčšine odsunúť. Šance neprichádzajú každý deň.

Istý zaneprázdnený manžel zobral v sobotu svoju manželku na veľký cyklistický výlet. Takéto výlety robil často so svojimi kamarátmi. V ten deň sa ale rozhodol urobiť radosť manželke. Keď spomalila, počkal ju, veľa sa rozprávali, obaja mali dobrú náladu. Manželka bola evidentne spokojná. Vtom manželovi zazvonil mobil a kamarát ho pozýval večer na pivo. Bez problémov sa s ním dohodol. Všetko sa zmenilo. Jeho pozornosť manželke zrazu stratila hodnotu. Nezmarme ľahkovážne svoje predchádzajúce úsilie. Manželka má po Bohu najvyššiu prioritu.

Veľkými nepriateľmi manželstva sú nuda a stereotyp. Pozornosti priam vyzývajú k vynachádzavosti a romantike. Určite si spomínate na veci, ktoré vás v čase známosti zbližovali. Mohli to byť tanečné zábavy, turistika, bicykel, stanovanie, kino, folklór, hudba... V manželstve sa dostali na okraj. Možno sú bicykle pokazené, stan založený haraburdami, gitara nemá všetky struny a predstava, že by ste mali od detí odísť na dva dni sa vám zdá neuskutočniteľná.

Manželia, pripravme sa na to, že budeme musieť vynaložiť veľa úsilia, manželka bude mať poruke všelijaké objektívne výhovorky, ale nedajme sa odradiť. Nenechajme úplne zahynúť romantiku mladosti!

Ako prejavovať pozornosti manželovi

Kým žena túži byť pozornosťami uisťovaná, že ju muž miluje, muž potrebuje uistenie, že ho žena potrebuje a je pre ňu dôležitý. Jej pozornosti mu dávajú pocítiť jej obdiv a úctu. Potvrdzujú, že jeho život a práca majú zmysel, že je dôležitý pre ňu, pre rodinu, pre svet. Vzbudzujú u muža uspokojenie, radosť, hrdosť, silu a upevňujú jeho sebavedomie. Pozornosti mužovi dokazujú, že si ho žena váži a obdivuje, že potrebuje jeho pomoc, ochranu, schopnosti, že ho prijíma takého, aký je, že ho podporuje a vie, čo potrebuje on a chce mu to dať.

Mnoho žien chybne zahŕňa muža pozornosťami, ktoré by si želali ony, romantická prechádzka, oblečenie, koncert, dlhé rozprávanie a zabúdajú, že muži sú rozdielni. Potrebujú skôr činy alebo darčeky, ktoré rozvíjajú ich mužské vlastnosti, schopnosti a želania. Žena má vypozorovať, čo muž potrebuje, čo očakáva, čo mu urobí radosť.

Pre muža je pozornosťou, ktorá napĺňa jeho túžbu mať krásnu ženu, keď žena rozvíja svoj duchovný život, stará sa o svoj vzhľad, oblečenie, zdravie, má svoj vlastný štýl, šíri optimizmus, úsmev... Vytvára mu priestor pre slobodné rozhodovanie, pre prežívanie mužskej spirituality, pre rast v práci, v spoločnosti, v štúdiu, umožní mu venovať sa jeho záľubám.

Pozornosťou je každodenná podpora mužovej autority, keď ho žena uzná ako hlavu rodiny, nezhadzuje ho, nekritizuje ho, nenapomína ho pred inými ľuďmi, vyjadruje mu obdiv, úctu, uznanie. Podporuje ho v rozvoji otcovstva, v uplatňovaní autority vo výchove detí. Pomáha mu v situáciách, na ktoré nestačí. Niektorá sa za svojho manžela modlí. Zaujíma sa o jeho prácu, aktivity, záľuby. Je vynaliezavá v darčekoch, ktoré súvisia s jeho záľubami. Je príjemné, keď manželka si všíma mužove želanie a vie o jeho snoch, pozná jeho koníčky. Nechoďte do prvého obchodu a nekúpte mu niečo obyčajné. Zapojte svoju tvorivosť. Zistite o čom sníva, keď debatuje so svojimi kamarátmi a zožeňte mu to.

K starostlivosti o manžela patrí istotne aj varenie. Stará múdrosť hovorí, že láska ide cez žalúdok.

Jednou z najdôležitejších pozorností pre mužov sú komplimenty. Všetci muži túžia po uznaní. Aby naše komplimenty boli úprimné, zamyslime sa nad tým, za čo všetko vďačíme manželovi. Povedzme mu, čo sa nám na ňom páči. Hovorme mu to nie raz, ale často. Ak si vážime, že manžel zarába, alebo je zodpovedný za rodinný rozpočet, povedzme mu to. Ak náš manžel umyje riad, neberme to ako samozrejmosť. Nehanbime sa a povedzme: "Si úžasný, ďakujem ti!" Aj to sa treba učiť. Ak to budeme skúšať, pôjde nám to čoraz lepšie a pochvaly sa stanú prirodzenou súčasťou nášho života.

Je veľmi dôležité, aby sme podporili muža, keď pochybuje sám o sebe, keď sa mu nedarí. Ak manželka, ktorá najlepšie pozná jeho slabiny, ho vtedy podrží, potom ho už nič neporazí. V prednáške naplňovanie potrieb manželov sme sa dozvedeli, že najdôležitejšou potrebou manžela je sexuálne naplnenie. Aj v tejto oblasti sa nekladú medze vynachádzavosti manželiek. Väčšina mužov očakáva pozornosti od manželky najmä v intímnom živote. Je to úplne normálne, pretože jednou zo základných potrieb muža je sexuálne naplnenie. Ak muž nie je deň čo deň dostatočne pozorný a nežný k svojej manželke, nemôže očakávať od nej úplné naplnenie v tejto oblasti.

Najmilšie pozornosti často nestoja žiadne peniaze, ale skrývajú v sebe dobrý nápad, tvorivosť, vynaložené úsilie, často dávku zručnosti, moment prekvapenia, pripomienku príjemnej udalosti či darcu. Snažme sa rozvíjať svoju tvorivosť a osviežiť naše manželstvá vzájomnými pozornosťami.

TIP NA FEBRUÁROVÉ RANDE:

Návšteva wellness alebo kultúrneho podujatia