Január 2024: Láska je trpezlivá 

Ďakujeme, že ste s trpezlivosťou počkali na spracovanie januárovej témy ;-)
Ďalšie témy by mali pribudnúť zhruba v polovici každého mesiaca.  


Vstupovať do manželstva znamená očakávať lásku. Začiatok vzťahu medzi mužom a ženou je bežne spojený so zaľúbením. Zaľúbiť sa znamená prežívať pocit alebo stav, ktorý anglický jazyk vyjadruje slovným spojením "fall in love" t.j. "padať do lásky". Zrazu sa deje niečo, čo je silnejšie ako ja. Niečo, v čom sa človek stráca a topí. Niečo, čo ho presahuje a ovláda. Bez čoho si už ani nevie predstaviť svoj život. V tomto "niečo" je zároveň prítomný "niekto", kto ma fascinuje, priťahuje, napĺňa moju myseľ i srdce.

Možno to už bolo dávno, čo ste zažili tento stav alebo pocit. Možno vás práve ovláda. Možno priniesol sklamanie a možno sa pretavil do niečoho stabilného a trvácneho, do manželstva. Možno sa po rokoch prvý raz objavil práve v manželstve. A možno je už iba vzdialenou ozvenou čohosi dávneho, v čo sa vám už ani nechce veriť...

Pravda o zaľúbení je taká, že Boh ho pripravil pre človeka ako dar a predchuť vrcholu lásky, na ktorý môžeme vystúpať, ak sme ochotní dozrievať a pripravení kráčať. Boh však nezostal iba pri darovaní predchute. Pripravil nám aj pôdu a prostriedky na cestu. Takouto pôdou je práve manželstvo. Sviatostné manželstvo je celkom iste Božou pôdou pre dozrievanie lásky. Mnohí ho uzatvárajú plní vlastných plánov a predstáv - o tom druhom, o deťoch, o spoločne strávenom čase, o naložení s majetkom - a plní očakávaní o naplnení svojich túžob. A hoci sa toto všetko na začiatku celkom oprávnene deje, sviatostné manželstvo je oveľa viac ako osobné plány či spoločný plán dvoch zaľúbených ľudí. Je to Boží plán ponúknutý manželom, aby sa stal ich spoločným objavovaním plnosti lásky.

Okrem pôdy pripravil Boh pre tých, čo chcú rásť v láske aj mnohé prostriedky. Jedným z nich je Jeho slovo. Božie slovo. Živé a účinné. Premieňajúce a oživujúce. Súčasťou tohto slova je Hymnus na lásku. Majstrovské dielo spojené s veľkou osobnosťou sv. Pavla, ktoré sa nachádza v jeho liste prvotnému cirkevnému spoločenstvu v Korinte. Dielo, ktoré lásku nielen oslavuje, ale má zámer i moc, lásku formovať a posilňovať. Manželský kalendár bude počas celého roka takúto posilu ponúknuť všetkým manželom, ktorým na ich láske a poslaní záleží. "Láska je trpezlivá", hovorí prvá časť hymnu. Trpezlivosť si bude vyžadovať aj tento celoročný proces práce na manželstve. Je to pozvanie a príležitosť.

"Keď sv. Pavol v liste Korinťanom napísal: ´Láska je trpezlivá´ použil pri tom grécke slovo "macrothymei", ktoré v preklade do slovenčiny nevyjadruje jednoducho to, že láska "všetko znesie". "Jeho zmysel možno pochopiť z gréckeho prekladu Starého zákona, kde sa hovorí, že Boh je ´pomalý do hnevu´  (Ex 34, 6; Nm 14, 18). Táto jeho zhovievavosť sa prejavuje vtedy, keď sa človek nenechá riadiť impluzmi a vyhýba sa tomu, aby na niekoho zaútočil. Je to vlastnosť Boha zmluvy, ktorý nás pozýva, aby sme ho aj v rodinnom živote napodobňovali." (porov. Amoris laetita, 92)

Byť trpezlivý v manželstve teda neznamená pasívny postoj človeka, ktorý všetko znáša. Oveľa viac znamená vnútornú dynamiku mysle a srdca, ktorá je potrebná na to, aby sme neboli príliš rýchli do hnevu. V latinčine sa slovenský výraz "trpezlivý" číta ako "paciente". Slovenčina toto slovo spája so stavom človeka, ktorý hľadá pomoc u lekára. Uvedomuje si, že potrebuje pomoc, že svoju situáciu nezvládne sám, no zároveň vie, že musí urobiť krok k niekomu, kto mu dokáže pomôcť. Človek môže zostať sám, v tvrdohlavom presvedčení, že nepotrebuje pomoc a radu iných alebo v zúfalom presvedčení, že jemu už nikto pomôcť nemôže. Ale ten, kto hľadá pôvodnú silu a uzdravenie sa práve preto nazýva "pacient" - trpezlivý, lebo chce nájsť a prijať pomoc lekára.

"Byť trpezliví neznamená nechať, aby s nami zle zaobchádzali, tolerovať fyzické napadnutia alebo dovoliť, aby sa k nám správali ako k predmetom." píše pápež František. "Problém vzniká, keď chceme, aby vzťahy boli idylické alebo osoby dokonalé, alebo keď sa postavíme do stredu a očakávame, že sa splní naša vôľa. Potom nás všetko znepokojuje, všetko nás vedie k agresívnej reakcii. Ak nepestujeme trpezlivosť, vždy si nájdeme výhovorku, aby sme odpovedali hnevom, a napokon sa staneme ľuďmi, ktorí nedokážu žiť s ostatnými."

Vstupovať do manželstva s očakávaním, že ono sa pre mňa stane pokojným prístavom, do ktorého sa dá utiecť z rozbúreného mora predchádzajúcich životných okolností či vnútornej nespokojnosti s dovtedajším životom, znamená riskovať veľmi rýchlu stratu trpezlivosti. A tým aj stratu lásky, lebo láska je trpezlivá. Neplatí, že trpezlivosť s druhým sa stráca vtedy, keď vyprchá láska. Je to presne naopak. Ak sa neučím trpezlivosti, v skutočnosti nedokážem darovať ani prijímať lásku.

"Trpezlivosť sa posilňuje tým, keď uznám, že aj druhý má právo žiť na tejto zemi spolu so mnou – taký, aký je. Nezáleží na tom, či mi je nepríjemný, či mení moje plány, či ma obťažuje tým, aký je alebo ako rozmýšľa, či nie je vo všetkom taký, ako som očakával." dopĺňa pápež František.

Láska v manželstve teda nezáleží v prvom rade na tom, či ma ten druhý dosť miluje podľa mojich očakávaní. K skutočnej láske v manželstve sa dá priblížiť, ak sa rozhodnem učiť láske. A teda aj trpezlivosti. Hoc nejde o to, že všetko znesiem alebo dokonca, že budem dlhodobo a nečinne znášať nespravodlivé príkorie, trpezlivosť predsa len znamená v samej svojej podstate aj niečo strpieť. Možno stačí začať ochotou strpieť to, že veci nejdú vo všetkom podľa mňa.

Manželstvo vôbec nie je bojiskom, kde si každý naplní svoje predstavy, ale miestom, kde si trpezlivo tvoríme spoločnú predstavu o našom povolaní. Prvým úspešným krokom k nej môže byť prijatie bolesti z toho, že sa rúcajú moje pôvodné vlastné predstavy o tom druhom, o našom vzťahu, o našej budúcnosti a podobne. Nie je to jediný krok, ale jeho zvládnutie otvára cestu k ďalším, po ktorých nás bude ďalej viesť nielen vzletný, ale aj praktický dar Božieho slova v Hymne na lásku.


Pozrite si aj podnet pre manželské rande a tip na pozornosti s januárovou témou.


Téma nasledujúceho mesiaca:
"
Láska je dobrotivá"

Keď pribudene rozpracovanie témy, upozorníme vás formou SMS správby, ak o to požiadate. 

CHCEME DOSTÁVAŤ SMS notifikáciu

Témy z predchádzajúcich mesiacov nájdete v našom archíve