September 2022

Manželstvo a spoločenstvo

"Komunita je skupina dvoch alebo viacerých ľudí, ktorí bez ohľadu na rozmanitosť pôvodu sa naučili prijímať svoje odlišnosti. To im umožňuje otvorene a efektívne komunikovať a pracovať na spoločných cieľoch, pričom medzi sebou zažívajú pocit neobvyklého bezpečia." - M. Scott Peck, M.D.

M. Scott Peck v knihe V inom rytme sa zaoberá spôsobom vytvárania spoločenstiev.

Definuje, že spoločenstvo je - skupina jednotlivcov, ktorí sa naučili spolu navzájom komunikovať úprimne, ktorí majú medzi sebou vzťah siahajúci za masku, ktorí prijali záväzok spoločne sa radovať a smútiť.

Spoločenstvo je viac než len súčet jednotlivých častí. A čo je to naviac? Tu slová nestačia. Je to rovina takmer mystická.

Riešenia, ktoré sa v spoločenstve prijímajú od viacerých, sú realistickejšie, ako keby som rozhodol sám. V spoločenstve sa k realistickému názoru dospeje mnohokrát rýchlejšie. Dôležitý prvok a charakteristika pre spoločenstvo je pokora a služba.

Tvorba spoločenstva je proces, v ktorom sa z kameňa brúsením a leštením stáva drahokam.

M. Scott Peck uvádza štyri štádiá uzatvárania spoločenstva:

- Pseudo spoločenstvo - v tomto štádiu sa ľudia snažia byť lepší, ako v skutočnosti sú. Konfliktom sa v tomto štádiu všetci snažia predchádzať.

- Chaos - keď jeden druhého sa snažíme obrátiť.

- Prázdnota - uvedomujeme si naše obmedzenia, nedostatky a chyby v komunikácii a snažíme sa ich zbaviť. Meníme svoj postoj k rozdielnostiam, berieme ich ako prínos.

- Skutočné spoločenstvo - tešíme sa na stretnutia, cítime sa tam dobre.

Obaja sme počas štúdií navštevovali stretká. Pre nás oboch to bola tak silne pozitívna skúsenosť, že sme po našom návrate zo štúdií hľadali možnosť stretávať sa v nejakom spoločenstve.

Ladislav Csontos, ktorý pôsobí aj na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v jednej katechéze hovorí:

"Keď sa dvaja mladí ľudia zaľúbia a začnú chodiť spolu, stáva sa, že pretrhnú svoje vzťahy k spoločenstvu, v ktorom vyrastali ako mladí kresťania, či už to bolo nejaké stretko, spevácky zbor a podobne. Z jednej strany potrebujú čas na to, aby budovali svoj vzťah, no z druhej strany ani jednotlivý človek, ani rodina nie sú osamelé ostrovy. Človeku v princípe nie je dobre byť samotnému.

Práve v čase štúdia je dobré, ak obaja majú kresťanské spoločenstvo, do ktorého obaja chodia. Ich vzťah sa rozvíja v dvoch dimenziách, medzi nimi a zároveň v kresťanskom spoločenstve. Vďaka tomu sa môžu lepšie spoznať, pretože vidia, ako sa "ten druhý" správa v kolektíve ľudí. Vďaka tomuto spoločenstvu majú aj ako manželia mnohých spoločných priateľov, z ktorých viacerí sa stali ďalšími manželskými pármi. Problémy, s ktorými sa stretávajú v bežnom živote a manželstve majú možnosť riešiť so svojimi rovesníkmi, ktorí prežívali podobné situácie. Navyše, vo väčšom spoločenstve je oveľa ťažšie pretvarovať sa - na rozdiel od vzťahu, ktorý je založený iba na stretávaní sa vo dvojici. Je to výhodné aj pre samotných manželov. Ak ich vzťah vyrástol zo vzájomného kamarátstva, v ktorom sa naučili povedať si otvorene svoj názor bez strachu, že sa rozídu, tak budú oveľa ľahšie zvládať výmeny názorov v manželstve".

Po sobáši sme mali šťastie na niekoľko mladých rodín na našom sídlisku, s ktorými sme vytvorili stretko. Stretávali sme sa aj s deťmi. Striedali sme miesto stretnutia a rodina, u ktorej sme sa stretli, pripravila aj tému, o ktorej sme diskutovali. V zaujímavých debatách sme riešili vždy aktuálne témy. Často sme sa venovali výchove, pretože sme v tom čase práve touto témou žili všetci. Čítali sme si z písma. Na niektoré stretnutia prišiel aj náš duchovný otec. Keď deti povyrástli, skončili aj stretká. My sme našli spoločenstvo v Manželských stretnutiach, ktoré nás postupne zapojili do služby. Odpozorovali sme, že ľudia, ktorí vedia venovať čas druhým ľuďom, akosi rýchlejšie postupujú aj v práci na svojom vzťahu. Zapojili sme sa do skupiny manželov, ktorí prípravujú snúbencov na prijatie sviatosti manželstva. V týchto aktivitách sa stretávame so vzácnymi ľuďmi. Pre nás sú to milé stretnutia, na ktoré sa vždy tešíme. Budovanie a vytváranie spoločenstva si vyžaduje čas, pravidelnosť i námahu. Ale dnes obaja vieme, že to stojí za to.

Skúsme túto definíciu spoločenstva aplikovať na najmenšie spoločenstvo. Aj dvaja ľudia, ktorí vstúpia do manželstva vytvárajú spoločenstvo. Ak by sme Scottove Peckove úvahy parafrázovali na manželstvo, dostali by sme sa k zaujímavému poznaniu o manželstve:

Manželstvo sú - dvaja jednotlivci, ktorí sa naučili spolu navzájom komunikovať úprimne, ktorí majú medzi sebou vzťah siahajúci za masku, ktorí prijali záväzok spoločne sa radovať a smútiť.

Manželstvo je viac než len súčet dvoch častí. A čo je to naviac? Tu slová nestačia. Je to rovina takmer mystická.

Riešenia, ktoré sa v manželstve prijímajú od dvoch, sú realistickejšie, ako keby som rozhodol sám. V manželstve sa k realistickému názoru dospeje mnohokrát rýchlejšie. Dôležitý prvok a charakteristika pre manželstvo je pokora a služba.

Ako by zneli štyri štádiá vytvárania manželstva?

- Pseudo manželstvo - v tomto štádiu sa ľudia snažia byť lepší, ako v skutočnosti sú. Konfliktom sa v tomto štádiu všetci snažia predchádzať. V manželstve by sme mohli povedať, že je to obdobie zaľúbenosti.

- Chaos - keď jeden druhého sa snažíme obrátiť. V manželstve by sme mohli povedať, že je to obdobie po zaľúbenosti, keď sa snažíme toho druhého zmeniť na svoj obraz.

- Prázdnota - uvedomujeme si naše obmedzenia, nedostatky a chyby v komunikácii a snažíme sa ich zbaviť. Meníme svoj postoj k rozdielnostiam, berieme ich ako prínos. Budujeme našu manželskú lásku.

- Skutočné manželstvo - tešíme sa na stretnutia, cítime sa tam dobre. V manželstve by sme mohli povedať, že je to obdobie, naozajstnej lásky. Tešíme sa z každej spoločne prežitej chvíle.

A ešte ďalšiu dimenziu získa manželstvo ako spoločenstvo troch osôb: muža, ženy a Boha.

Úloha pre naše manželstvo:

Obaja spoločne (prípadne aj s deťmi) sa podeľte o svoju skúsenosť, keď vám služba druhým priniesla radosť.

Spracovali Emil a Anka Kondelovci

Manželské rande

September je upršaný. Svoje čaro má aj prechádzka pod jedným veľkým dáždnikom.


Tipy na pozornosti

Je už chladno. Pozvite manželku na horúcu čokoládu, alebo pripravte dobrý čaj.

Nezabudnite každý deň manžela za niečo pochváliť.