Umenie vychovávať

Niektorí pristupujú k výchove ako sochár k svojej práci na soche: dovtedy modeluje materiál, s ktorým pracuje, kým ho nestvárni podľa svojej predstavy, resp. podľa svojich schopností. Rodičom, podobne ako sochárovi, sa môže podariť veľmi krásne dielo. Dieťa však nie je neživá hmota, ale živá bytosť, žije v prostredí s inými ľuďmi. Ak je rodičmi vedené konať viac alebo menej dobrovoľne podľa ich príkazov je motivované k svojmu konaniu zvonka. Samotná vonkajšia motivácia však nestačí, ak chýba motivácia vnútorná, to znamená, ak sa dieťa nedokáže stotožniť s tým, čo sa doň rodičia usilujú vštepiť. Úlohou rodičov je vzbudiť práve tú vnútornú motiváciu spôsobom výchovy, ktorý by sme mohli prirovnať k práci záhradníka. Ten dáva každej rastlinke to, čo potrebuje, aby sa mohla rozvinúť v plnej kráse, v kráse, ktorú by nemohla vydať, keby o ňu nebolo s láskou postarané. Vieme, že každá má inú potrebu: jedna potrebuje viac, iná menej svetla či vlahy, takú či onakú pôdu a tak ďalej. Záhradník ich formuje svojou starostlivosťou, mohli by sme povedať - svojou láskou. Pomáha im rásť, usmerňuje ich rast, počíta s ich danosťami a rozvíja ich. To všetko je aj úlohou výchovy. (Podľa materiálov pre prípravu snúbencov)

Pár zásad podľa Kristiny Kuzmič

  1. Strávte viac času sústredením sa na to, aby ste boli dobrým človekom, než tým, aby ste boli dobrým rodičom
  2. Rodičovstvo nie je, ako jazda na bicykli.
  3. Vaše dieťa sa potrebuje cítiť že je potrebné, nie len milované.
  4. Opýtajte sa sami seba, či zlé správanie vášho dieťaťa, znamená, že potrebuje vyvodiť dôsledok zo svojho správania, alebo, či potrebuje pomoc.
  5. Zakaždým, keď ste v pokušení kričať, musíte sa najskôr dostať na ich úroveň a poriadne ich objať a potom povedať, čo ste chceli povedať
  6. Nahraďte "pretože som to povedal" za " pretože ťa milujem".
  7. Nezlyhávaš, učíš sa.
  8. Čokoľvek frustrujúce, alebo komplikované ako rodič prežívam snažím sa k tomu pridať " práve teraz"
  9. Hovorte o všetkom. Je jedno, aké je to nepríjemné, trápne, zvláštne. Vytvorte prostredie, kde už od malička budú mať vaše deti pocit, že za vami môžu prísť so všetkými svojimi otázkami.
  10. Našou úlohou je pripraviť naše deti na cestu. Nie pripraviť cestu pre naše deti. Čím viac budeme s našimi deťmi zaobchádzať, ako s kompetentnými ľudskými bytosťami, tým viac sa budú správať, ako kompetentné ľudské bytosti.

Spracovali Emil a Anka Kondelovci

Manželské rande

Vezmite si obľúbenú spoločenskú hru a urobte si jedno rande doma.


Tipy na pozornosti

Urob si dnes chvíľku času a povedz svojej manželke, čo si u nej vážiš.

Nezabudnite každý deň manžela za niečo pochváliť.