Hierarchia.


Muž má inštinkt zabezpečovať,

žena chce o veciach rozprávať.


Ako sme už spomínali, muž má túžbu pracovať, byť ochrancom a živiteľom. Je naozaj mužova bytostná potreba byť živiteľom a ochrancom dôvodom na to, aby v hierarchii stál vyššie ako žena?

Nie je ojedinelé, že žena zo strachu z manželovho hierarchického postavenia, ako hlavy rodiny, sa k nemu správa s opovrhnutím a neraz aj so slovným útokom. Je však nezvratné, že ak žena pochopí čo skutočne znamená hierarchia, zbaví ju to väčšiny ak nie všetkých obáv.

Hierarchia neznamená "nadradenosť", ale zodpovednosť. Manžel má dôležitú úlohu milovať a obetovať sa. Manželka je zároveň pozývaná, aby sa zverila pod jeho ochranu.

Nebude takéto postavenie muža k zneužívaniu, ponižovaniu či dokonca k týraniu? Stať sa to môže. Ale je isté, ak je muž zlý, dôjde k zneužívaniu bez ohľadu na to, ako bude rodina usporiadaná. Ale ak má manžel dobrú vôľu, tak manželkina úcta a jeho hierarchické postavenie ho k zneužívaniu neprivedú, lebo to nemá v povahe. Nebude svoje postavenie zneužívať voči tým, ktorých má milovať a chrániť.

Problémom našej doby je to, že mnoho žien chce, aby sa s nimi jednalo ako s princeznami, ale v hĺbke duše odmietajú jednať so svojim manželom ako kráľom.

Existuje veľa spôsobov, ako manželovi prejavovať úctu. Pozrime sa, ako je možné oceniť jeho túžbu byť ochrancom a živiteľom, obzvlášť keď sa mu príliš nedarí.

Manžel nemusí byť ako hlava rodiny dokonalý, ale preto, že mu dôverujete, ste ochotná mu túto rolu hrať a podriaďujete sa jeho vedeniu. Môžete mu v jeho roli prejavovať aj úctu?

Jedným z najjednoduchších spôsobov je poslať mu "dopis úcty". Muži si často odkladajú blahopriania či pohľadnice, v ktorých im manželka vyjadrujú lásku. Určite si takýto dopis úcty odloží tiež. Napíšte mu napríklad: "Nedávno som myslela na to, že by si bol ochotný za mňa aj zomrieť. Úplne ma to premohlo. S úctou tá, ktorá Ťa dnes obdivuje." Nepodpisujte sa "S láskou". On vie, že ho milujete. Napíšte "S úctou".

A prečo sme si istí, že si manžel odloží takýto dopis? Pretože ste to vyjadrili jeho jazykom – jeho materinským jazykom. Komunikovať s manželom jeho materinským jazykom je veľmi silné.

Ak chcete žiť v manželstve lásky a úcty, nebojujte proti hierarchii a dávajte si pozor, aby ste sa sama pomaličky "chopila kormidla".

Manžel sa bude cítiť, že oceňujete jeho túžbu byť ochrancom a živiteľom, keď....:

  • slovne vyjadrujete svoj obdiv, že vás chráni a je ochotný za vás zomrieť,
  • chválite jeho záväzok chrániť a finančne zaisťovať vás aj celú rodinu (potrebuje vedieť, že to nepovažujete za samozrejmosť)
  • sa vcítite do jeho pocitov, keď vám odhaľuje svoje mužské zmýšľanie ohľadne postavenia, funkcie, hodnosti, podriadenosti a nadriadenosti, hlavne v práci,
  • nikdy nezosmiešňujte myšlienku "vzhliadať k nemu" ako k svojmu ochrancovi, aby sa nemohol na vás pozerať "zhora",
  • nikdy – slovne ani rečou tela – nezhadzujte jeho prácu a ani to, koľko zarábať,
  • svoje starosti ohľadne financií vyjadrujte v kľude a úctivo a snažte sa nájsť možnosti, ako ušetriť.

zdroj: Emerson Eggerichs, Láska a úcta


Júnový námet na manželské rande:

Vyhliadka za či nad mestom,

so sledovaním hviezd.

Tipy na manželské pozornosti v mesiaci jún:

Obnovte si abecedu galantnosti: Otvorte manželke dvere (aj na aute, keď nastupuje), dajte jej prednosť vo dverách, nenechajte ju niesť ťažké veci, pochváľte jej prácu, ak treba - zastaňte sa jej pred inými ľuďmi, ak spolu idete - ponúknite jej pravé rameno, ak máte miesta na konci radu - nenechajte ju sedieť na kraji...