Ako vyjadriť úctu.


Ženy využívajú konfrontáciu, aby nadviazali spojenie.

Muž má však pocit, že ho tak chce ovládať.

Milé dámy, od tohto mesiaca budeme vašim manželom predstavovať niekoľko spôsobov, ako vám lepšie prejavovať lásku. Pre vás máme zase pripravených niekoľko spôsobov, ako sa stať úctivejšími manželkami.


Ženy nepotrebujú veľa rád, ako prejavovať lásku, robia to prirodzene. Potrebujú však pomôcť s úctou.

Niektorým ženám môže pojem "bezpodmienečná úcta" znieť ako protirečenie. Muž si predsa úctu musí zaslúžiť a nie ju dostávať bezpodmienečne. Platí však, ak manželovi prejavujeme bezpodmienečnú úctu, je to priama cesta, ako dostávať bezpodmienečnú lásku. Nie je to síce ľahko pochopiteľné, ale veľa príkladov to potvrdzuje.

Pri biblických veršoch, ktoré hovoria o tom, ako žena má mať úctu voči svojmu manželovi, sa môže v mysli ženy vynárať otázka, či je to v poriadku, keď tieto slová vyslovujú muži, či už je to sv. Peter alebo sv. Pavol. Možno lepšie, ako rozvíjať túto myšlienku, je overiť si pravdivosť/nepravdivosť týchto slov v "Teste úcty". Test spočíva v tom, že žena sa zamyslí a pomenuje si niekoľko vecí, ktoré si na svojom manželovi váži. Potom je potrené vyčkať na vhodnú príležitosť, kedy muž nie je zaneprázdnený ani rozptyľovaný inými vecami a povedať mu – Premýšľala som dnes o tebe a o niekoľkých veciach, ktoré si na tebe cením, a chcem, aby si vedel, že si ťa vážim.

Netreba očakávať žiadnu reakciu, len je potrebné sa zmieniť o niečom, čo by bolo potrebné urobiť a potichu sa vzdialiť. Môže sa stať, že sa vás manžel opýta takým či onakým spôsobom, čo si na ňom vážite. Treba byť na to pripravení a vedieť presne, čo odpovedať.

Treba si uvedomiť, že prvoradou a základnom motiváciou mužov je slúžiť, obzvlášť ak je nejakým spôsobom vyznamenaný. Keď je vyznamenaný, má chuť niečo urobiť.

Mohlo by sa stať, že pomocou Testu úcty, by sme mohli začať manipulovať s manželom, aby sme dosiahli svoje. Treba si dať na to pozor a naša snaha vyjadriť manželovi úctu má byť úprimná. Určite je pravda, že kľúčom k motivácii druhého človeka je úprimné naplnenie jeho najhlbšej túžby.

Samozrejme, že odozva sa nemusí dostaviť hneď a možno sa nedostaví aj dlhší čas. Dôležité je prejavovať manželovi úctu bez ohľadu na jeho reakciu.

Čo ak manželka nevie povedať na margo manžela nič, čo by si na ňom vážila? Ak to nejaká vysloví, tak je buď nahnevaná alebo sklamaná, aby mohla popremýšľať, čo si na manželovi váži. Je dôležité, aby si najskôr položila otázku – Má môj manžel, bez ohľadu na to, ako je nechápavý alebo neschopný prejavovať lásku, v podstate dobrú vôľu? Ak na túto otázku môže odpovedať aspoň čiastočne kladne, môže začať postupne pracovať aj na zozname.

Kľúčom je zamerať sa na to, čo je pozitívne, namiesto poukazovania na negatíva. Ak má váš manžel dobrú vôľu, chopte sa tohto faktu a dajte mu najavo, že si ho vážite.

Pokiaľ vás váš vzťah nenaplňuje, skúste sa vrátiť do bodu, keď sa medzi vami vytratila dôverná blízkosť. Možno si spomeniete, ako ste sa cítila zranená, že vám váš manžel neprejavuje zmysluplným spôsobom lásku a vzbúrila ste sa proti tomu. Od tej doby sa s vami vo väčšej alebo menšej miere točí "kruh šialenstva".

Muž potrebuje byť prvý medzi rovnými. Nie preto, aby sa mohol cítiť nadradený, ale preto, že ho takto stvoril Boh a chce tejto zodpovednosti chopiť.

Keď budeme tieto zásady uplatňovať v praxi, možno prežijeme niečo podobné a budeme môcť skonštatovať: "Vždy som vedela, že nám niečo chýba. Ale myslela som si, že za to môže on (pretože neprejavuje lásku) a nie ja (pretože neprejavujem úctu). Teraz sa cítim byť milovaná a viem, že aj on vníma moju úctu. To strašné prázdno v našich životoch sa zaplnilo."


zdroj: Emerson Eggerichs, Láska a úcta

Aprílový námet na manželské rande:

Vyhľadajte prírodnú pamiatku vo svojom okolí.

Tipy na manželské pozornosti v mesiaci apríl:

Nájdite na internete dobrý koncert, divadlo, alebo vyberte dobrý film na domáce kino. Urobte si kultúrny večer. Vyberte niečo, čo ste radi spolu počúvali "zamladi" .

Nachystajte štvorčekový papier a zahrajte sa s manželom "piškvorky". A opäť pripomienka na najlacnejšiu a niekedy najnamáhavejšiu pozornosť - úsmev.