August 2022

Ako riešiť konflikty

Konflikty nie sú znakom, že ste si zobrali nesprávnu osobu. Oni len potvrdzujú, že ste človekom. (Gary Chapman)

Deti neposlúchajú. Manželka sa na ne rozkričí. Manžel namiesto toho, aby deti spacifikoval, začne kričať na manželku, že chce mať ticho a kľud. Vzniká napätie, konflikt. Manželka chce, aby ju manžel rešpektoval a podporil jej autoritu. Manžel chce, aby problémy riešili bez kriku, v pokoji.

Manžel si chce pozrieť v televízii športový prenos, manželka by si rada oddýchla pri zábavnom programe na inom kanáli.

Manžel je ranné vtáča, večer mu dochádza energia. Manželka je nočná sova. Večer ožíva.

Každý deň prináša množstvo konfliktov. Sú súčasťou nášho života.

Manželstvá sa nelíšia počtom konfliktov, ale spôsobom, ako ich riešia. Šťastie páru významne ovplyvňuje to, ako zvládajú konflikt.

Dôležité je, či konflikt riešime konštruktívne, alebo deštruktívne. Či sa rešpektujeme a snažíme sa nájsť najlepšie riešenie situácie, alebo sa zraňujeme a náš vzťah ničíme, prípadne konflikt neriešime a vnútorne sa od seba vzďaľujeme.

Konflikty vznikajú na základe rozdielneho mužského a ženského vnímania situácie, tiež vplyvom rozdielnych pováh, rozdielneho spôsobu riešenia situácií v našich pôvodných rodinách, rozdielov vo vzdelaní, povolaní, v postoji k peniazom, v hodnotovom rebríčku, v prioritách, v názoroch na výchovu...

Konflikty v manželstve riešime podvedome tak, ako sme to videli od rodičov. Bol to správny spôsob riešenia? Ak nie, potrebujeme sa učiť konštruktívnemu riešeniu problémov. A to nielen kvôli nášmu vzťahu, ale aj kvôli deťom, ktoré sa to od nás učia.

Ako riešiť problém tak, aby sme boli obaja spokojní?

ÚCTA

Obaja si ujasníme, že ten druhý je rovnako úctyhodná bytosť ako ja. Pristupujem k nej s rešpektom. Nejdeme sa zraňovať, urážať, rozdávať rany pod pás, vyťahovať pochybenia príbuzných - Tvoja matka... Tvoj brat... Cieľom nemá byť manipulovanie druhého, aby prijal môj názor. Cieľom má byť porozumenie. Ideme riešiť problém. Znamená to, že:

 • Obaja by sme mali byť v pohode. K tomu je potrebné dohodnúť si miesto a čas riešenia. Najlepšie nie pred deťmi, na verejnosti, telefonicky. Skúsme si napríklad sadnúť vedľa seba a nie oproti sebe. Sme predsa partneri, nie protivníci. Problém riešme ako našu spoločnú úlohu, nie ako na bojisku, kto koho porazí.
 • Ak sa z akéhokoľvek dôvodu jeden z nás dostane do nepohody, dohodnime si iný čas. Ak sa riešenie nedá odložiť, nehádajme sa v rozčúlení, v strese. Je to problém sebaovládania. Napočítam do 10, vyjdem na balkón, upokojím sa. Slovám - Však sa upokoj, buď pokojný - sa vyhýbajme, lebo druhého len ponížia a ešte viac rozčúlia.

POROZUMENIE

 • Vyjasnime si podstatu sporu. Toto je komunikačne náročná časť, ale nevyhnutná. Potrebujeme sa vzájomne porozumieť. Teda obaja musíme mať priestor vypovedať svoj pohľad na problém. Potrebujeme povedať kedy a kde dochádza k problémovej situácii. Povedať, čo si o tom myslím. Povedať, ako sa vtedy cítim. Povedať čo by som chcel a ako si predstavujem riešenie.
 • Znamená to nechať vyrozprávať jedného bez skákania do reči. Dobre počúvať. Neobhajovať sa. Vnímať, čo v problémovej situácii prežíva. Najlepšie je skúsiť vlastnými slovami zopakovať, čo som počul napríklad slovami - Povedal si toto a toto? Ak som zle porozumel, dať si to znovu vysvetliť.
 • Nespochybňujme emócie toho druhého. Každý má nárok na svoje emócie, nevieme ich ovplyvniť. Zodpovední sme len za spracovanie svojich emócií, za reakciu na ne. Ak cítime hnev, je to prirodzené. To neovplyvníme. Ale musíme sa snažiť ovládať svoj výbuch hnevu. Správne je povedať - Nahneval/a som sa - a nie - Nahneval/a si ma.
 • Rozprávajúci odovzdá slovo druhému, aby sa k problému vyjadril slovami - Čo na to hovoríš? Čo si ty o tom myslíš?
 • Nedomýšľajme si. Nebojme sa pýtať. Exuperyho Malý princ hovorí: "Vy dospelí ste zložití, myslíte si, že viete, čo si myslia ostatní, ale to sa dá zistiť len tak, že sa opýtate."
 • Vyhýbajme sa slovám - Porozumel si, čo som ti povedal/a? - ponižujú druhého.
 • Nesúhlas môžeme taktne vyjadriť slovami - Je to tvoj pohľad. Ja ťa akceptujem, ale ja mám iný názor.
 • Ak si v rozhovore uvedomíme, že sme druhému ublížili, ospravedlňme sa.
 • Snažme sa vybrať a definovať jeden problém. Ostatné nechať na ďalší rozhovor.

HĽADANIE RIEŠENIA

 • Keď sme sa vzájomne dostatočne vžili do situácie toho druhého a pochopili, čo prežíva a ako sa cíti, môžeme navrhovať riešenie problému.
 • Môžeme si na túto etapu nechať aj na viac dní. Kľudne využime brainstorming a navrhujme aj bláznivé riešenia.

DOHODA

 • Vybrať riešenie, ktoré vyhovuje len jednému, nie je správne. Ustúpiť - Nech je po tvojom - vedie časom k nespokojnosti.
 • Treba vybrať riešenie, s ktorým budeme spokojní obaja.
 • Napríklad povedať si - tento problém máme vyriešený takto: "Vždy, keď sa náš syn bude neúctivo správať k tebe, rázne ho napomeniem a zastanem sa ťa."

PS: Pri hádkach pomerne často muži umlčia ženy svojimi pragmatickými argumentami a cítia sa ako víťazi. To však nie je víťazstvo. Veď znemožnili svoju polovičku, súčasť svojej bytosti. Učme sa porozumieť jeden druhému a riešiť situácie po novom. Byť priateľský a láskavý je viac, ako mať pravdu.

Spracovali Emil a Anka Kondelovci

Manželské rande

Leto je skvelý čas na cestovanie. Vyberte sa na najbližšie pútnické miesto.

Tipy na pozornosti

Máte radi hudbu, folklór? Pozvite manželku na niektorý z festivalov.

Nezabudnite každý deň manžela za niečo pochváliť.