December 2021

Medzigeneračné spolužitie

Rešpektuj starých, keď si mladý.

Pomáhaj slabým, keď si silný.

Priznaj si chybu, keď sa mýliš.

Pretože jedného dňa budeš ty ten

starý, slabý a ten, čo sa mýli...

Keď deti dospejú, bez ohľadu na to, či odídu z domu, alebo ostanú v spoločnej domácnosti, musia sa osamostatniť. Základom spolužitia rodičov a dospelých detí je, že rodičia opustia rozhodovacie pozície a nechajú priestor a slobodu mladej generácii. Nie je to ľahké. Ako rodičia sme mali priestor viesť deti, kým nedospeli. Keď deti už majú svoje rodiny, tešme sa z nich. Chváľme, čo robia dobre, aj keď inak, ako by sme to robili my. A modlime sa za nich. Akákoľvek naša snaha o "vychovávanie" dospelých detí väčšinou len pokazí vzájomný vzťah. Keď majú problémy, môžeme pomáhať, ale tiež len keď nás o to žiadajú. Mali by vedieť, že sme im k dispozícii a že v prípade potreby sa môžu na nás obrátiť. V každom prípade stále ostáva najdôležitejší náš manželský vzťah a nemali by ho narušiť ani starosti našich dospelých detí.

Dnes sú zmeny, ktoré sa udejú počas dvoch generácií obrovské. Nová generácia žije iným štýlom ako predošlá. Má iné názory na výchovu, vieru, ekológiu, zábavu, trávenie voľného času, politiku, aj keď základné morálne princípy sa nemenia. Ešte sto rokov dozadu tak ako tisícky rokov pred tým bolo samozrejmé, že žili viaceré generácie rodiny spolu. Neexistovali domovy dôchodcov, väčšinou starí rodičia zostávali s niektorým z detí.

Pre mladé manželstvo je výborné, keď môžu prvé roky zlaďovania sa a opustenia svojich pôvodných rodín prežiť sami. Skutočne nie je vhodné, aby do tohto procesu vstupovali rodičia.

Potom aj prípadný návrat k rodičom je menej náročný, lebo mladí už majú zažité, že manžel, manželka je dôležitejší ako vlastný rodič. Veľmi pomôže, keď si to uvedomujú aj rodičia a podporujú túto autonómiu svojho dieťaťa voči nim a správajú sa rovnocenne k zaťovi či neveste ako k vlastnému dieťaťu. Nemusí to byť jednoduché, veď zať alebo nevesta pochádzajú z iného rodinného prostredia a ich spôsoby sú iné ako v novej rodine. Vtedy veľmi pomôže uvedomiť si, že vzájomný úctivý vzťah je omnoho dôležitejší ako nejaké materiálne nezhody.

Medzigeneračné spolužitie nie je jednoduché. Od staršej generácie vyžaduje určitú veľkorysosť a toleranciu. Od detí prejav lásky, aj to, že rodičov potrebujú. Z obidvoch strán je nevyhnutná úcta a zodpovednosť.

Asi každý starý rodič túži žiť v spoločnosti svojich blízkych, vidieť vyrastať svoje vnúčatá. Na to, aby sa to podarilo, je potrebné opustiť rolu aktívneho rodiča so snahou mladých meniť a dirigovať, čo majú robiť. Rolu starého rodiča, pre ktorého sú vnúčatá zdrojom radosti i zmyslom života, si treba užívať.

Ak sa situácia v rodine vyvinie tak, že mladá rodina ostane alebo príde bývať k rodičom, treba si hneď na začiatku určiť pravidlá a zásady, aby spolužitie fungovalo. Pavla Košík Jelínková uvádza vo svojom článku: Spolužitie generácií pod jednou strechou 6 zásad.

Zásada č. 1: dve rodiny = dve domácnosti

To je úplne základné pravidlo. Obe generácie v spoločnej domácnosti si hneď na začiatku ujasnia, že každá domácnosť má svoje teritórium, svoj priestor a nárok na vlastné súkromie. Rovnako na svoje hospodárenie podľa vlastného názoru, preferencií a životného štýlu.

Zásada č. 2: rešpektovanie priestoru

Musí byť vymedzené, že ide o dve samostatné domácnosti s tým, že ich teritóriá a priestory v byte či dome sa budú rešpektovať a akceptovať. Jednoducho sa do jednej či druhej rodiny v danom dome bude chodiť na návštevu rovnako ako kamkoľvek inde. Klopanie na dvere a ich svojvoľné neotváranie bude samozrejmosťou.

Zásada č. 3: žiadne návštevy v neprítomnosti

O nejakých návštevách priestorov druhej rodiny v čase, keď nie je doma, hádam ani nie je potrebné hovoriť. Tie sú zakázané a mali by byť bežným a nijako nekomentovaným faktom pre hladké spolužitie. Je to o rešpektovaní súkromia a života ostatných.

Zásada č. 4: dohoda o užívaní spoločných priestorov

Pre všetkých obyvateľov domu treba jasne určiť a nastaviť akceptovateľné pravidlá týkajúce sa užívania spoločných priestorov. V dome je to hala, chodby, technické miestnosti, pivnica, garáž a vstup do domu, v byte potom okrem chodby pivnica a niekedy aj kuchyňa.

Zásada č. 5: domácnosti na vlastné náklady

Každá domácnosť funguje na vlastné náklady. Je preto nutné okrem jej vlastného rozpočtu, ktorý si sama určuje, dobre nastaviť a prebrať rozdelenie financovania nákladov týkajúcich sa bývania a údržby bytu či domu.

To znamená, že každá domácnosť hospodári s vlastným rozpočtom zo svojich platov, dôchodkov a ďalších príjmov, platí si výdavky za nákupy a domácnosť. Potom sa spravodlivo delia o ďalšie náklady súvisiace s prevádzkou domu či bytu, jeho vykurovaním, spotrebou vody a energií (alebo majú každý svoj vlastný elektromer či plynomer).

Zásada č. 6: vždy držať stranu vlastnej domácnosti

Ak žijete v dome rodičov svojho partnera alebo u svojich rodičov s manželom, mali by ste pri nedorozumeniach (aj tých malicherných a malých) vždy stáť na strane vlastnej domácnosti. Je to o spolupatričnosti a o tom, že domácnosť definujete ako fungujúcu bunku a vlastné teritórium. A nesprávne bude aj to, keď sa debát nezúčastníte a nezastanete sa svojho člena domácnosti, zostanete len ako pozorovateľ. Tým si podkopávate vlastný vzťah s manželom, manželkou či partnerom a partnerkou, alebo so svojimi deťmi.

Odborníci hovoria, že dnes rastie počet domácností, kde žijú spolu viaceré generácie. Výhodou je možnosť delenia si niektorých nákladov na bývanie. Výhodou je aj istota, že svojich blízkych majú ako rodičia tak aj deti blízko seba a v prípade potreby si môžu hneď pomôcť. Veľký význam má prežitý čas starých rodičov s vnúčatami. Dieťa potrebuje stále nové impulzy a rodič nemá priestor byť im stále k dispozícii. Mladí majú viac odvahy púšťať sa do nových vecí a udržujú tým v aktívnom pohotovostnom móde aj starých rodičov.

Konfliktom sa v spolužití nedá vyhnúť. Treba ich však vedieť deliť na malicherné, ktoré budú v prevahe a na konflikty zásadné, keď musíme zachovať pokoj. Hlavne sa dobre počúvať a nechať si trebárs aj cez spätnú väzbu zopakovať, ako to druhá strana myslí a až potom reagovať a hľadať riešenie, ktoré bude vyhovovať obom stranám.

Max Kašparu: Také medzigeneračné napätie ako dnes tu v minulosti nikdy nebolo

https://dvojka.rozhlas.cz/max-kasparu-takove-mezigeneracni-napeti-jako-dnes-tady-v-minulosti-nikdy-nebylo-7456214

Spracovali Emil a Anka Kondelovci

Manželské rande

Prosím, nezháňajte darčeky, neuptratujte. Najvzácnejší dar je vlastný čas. Strávte ho spolu v dobrej nálade. Choďte spolu vybrať stromček. Pečte spolu medovníky. Zájdite na roráty. Najkrajší poriadok je pokoj v duši.

Tipy na pozornosti

Ak ste to ešte nezaviedli, začnite naplno vo vašej rodine používať slová "ďakujem, prosím, odpusti...".

Úloha pre muža: Doneste svojej svokre kvety a poďakujte jej za to, že pre vás vychovala takúto úžasnú ženu.

Ak ste to ešte nezaviedli, začnite naplno vo vašej rodine používať slová "ďakujem, prosím, odpusti...".