August 2021

Trvalo udržateľný intímny vzťah

"Čím si starší, tým viac sexy sú v tvojich očiach ľudia, ktorí dokážu viesť zmysluplnú konverzáciu."

Veľkolepý sex - plnohodnotný, nádherný, vášnivý, nežný, naplňujúci... - je Božím darom pre tých, ktorí chcú vytvárať láskyplné manželstvá, v ktorých je jeden druhému oporou. Je odmenou pre tých, ktorí neľutujú námahu, aby ich vzájomná láska nevyhasla a ich vzťah sa celý život rozvíjal.

Sexualita sa nedá oddeliť od bežného manželského života. Odráža sa v nej celý vzťah aj to, čo sme si doňho priniesli. Odlišné názory a zvyky z pôvodných rodín aj rôzne zranenia a predsudky, ktoré ak ignorujeme a neliečime, dokážu náš intímny život znepríjemniť.

Láska znamená, že sa zbavím sebectva a darujem sa tomu druhému. Medzi manželmi majú svoje miesto všetky druhy lásky: duchovná, citová, priateľská a samozrejme aj telesná. Muž a žena ich ale prežívajú odlišne.

U väčšiny mužov je potreba sexuálneho uspokojenia silnejšia ako u žien. Naopak, ženy viac túžia po prejavoch pozornosti, po citovej láske. Najväčšie možné uspokojenie prináša sex vtedy, keď sa manžel a manželka bezpodmienečne odovzdávajú jeden druhému a tiež prijímajú jeden druhého. Žiadne techniky, bielizeň, aj keď to všetko k intímnemu životu patrí, nenahradia hĺbku darovania sa, nezaplnia prázdnotu srdca spôsobenú neporozumením v bežnom živote.

Deväťdesiat percent problémov v intímnom živote nemá so sexom nič spoločné. Súvisia s problémami, ktoré si do spálne prinášame z domácej kuchyne, z roboty, zo starostí s deťmi. Ak sa ich chceme zbaviť, treba na sebe začať pracovať, správne si uložiť priority, rešpektovať rozdiely medzi nami, dobre komunikovať, učiť sa odpúšťať, napĺňať partnerove potreby, prejavovať mu pozornosti, jednoducho mať preňho stále otvorené milujúce srdce.

Veľa problémov v manželstve vzniká z nedostatku citu a pozornosti v prípade ženy alebo nedostatku sexu v prípade muža. Ide o začarovaný kruh. Žena muža sexuálne odmieta, ak sa necíti byť milovaná. Keď chýba sexuálne uspokojenie mužovi, nenamáha sa prejavovať pozornosť, nežnosť a ohľaduplnosť manželke. Tento začarovaný kruh sa preruší, až keď jeden z manželov prekoná svoju sebaľútosť a istý druh sebectva a začne prejavovať lásku druhému tak, ako to potrebuje.

Muž nemá problém aj hneď po hádke sa "udobrovať" intímnym spojením. Naopak väčšina žien na to, aby sa mohla celou svojou bytosťou darovať manželovi, potrebuje cítiť jeho lásku, pozornosť, galantnosť oveľa dlhšie, celý deň, celý týždeň, celý život.

Problémy môže spôsobovať nedostatok súkromia aj obavy z nechceného tehotenstva. Pri sobáši sme sa zaviazali, že slobodne prijmeme od Boha deti, ktoré sa nám narodia. Na druhej strane sme dostali od Boha rozum, aby sme zvážili, koľko detí dokážeme vzhľadom na svoj vek, zdravie, finančnú situáciu či schopnosť vychovať. O otázke plánovania rodičovstva by mali otvorene hovoriť už snúbenci, aby sa vyhli nedorozumeniam a sklamaniu po svadbe. Prirodzené plánovanie pomocou plodných a neplodných dní rieši niektoré problémy, ktoré môžu v intímnom živote manželov nastať. Boh nám dal sexualitu nielen pre plodenie nového života, ale aj pre radosť, budovanie vzťahu a posilňovanie vzájomnej jednoty. Prirodzené plánovanie umožňuje striedať dni, keď budujeme telesnú jednotu s dňami, keď budujeme duchovnú jednotu. K sexualite patrí aj čakanie. Radosť z očakávania môže byť viac ako cieľ. Aj očakávaním sa buduje naša vzájomná intimita, blízkosť, priateľstvo.

Uspokojivá manželská sexualita je nutná pre rast vzájomnej lásky. Nemala by sa z manželstva predčasne vytratiť. Dlhodobá abstinencia môže viesť k oslabeniu vzájomného vzťahu.

Niekedy nám predsudky a neprijatie vlastného tela bránia vidieť sexualitu zdravo ako dar od Boha. Komplexy menejcennosti nám spôsobujú často médiá. Sebavedomie manželke môže dvihnúť, keď jej manžel hovorí, aká je krásna a rovnako manželovi, keď mu manželka hovorí, aká je sním šťastná.

Odpustenie v intímnom živote

Základným kameňom dobrého vzťahu je bezpodmienečné odpustenie. Aj keď cez deň dokážeme nejaké zranenie od partnera strpieť, v spálni sa to prejaví. Nedorozumenie sa nedá prekryť pokusom o telesné zblíženie. Najprv sa treba ospravedlniť, odpustiť si. Každý deň si treba odpúšťať malé aj veľké veci. Nenechávať neodpustené zranenia.

Tak ako sa líši mužské a ženské telo, líši sa aj ich psychika a prežívanie sexuality. Muž je schopný vzrušiť sa, aj uspokojiť veľmi rýchlo. Dokáže oddeliť samotný sex od svojich pocitov a svojej osobnosti. Žena naopak prežíva svoj sexuálny život s celou svojou psychikou. Nie je schopná intímneho styku, kým necíti, že je milovaná a nie je medzi ňou a mužom žiadna citová prekážka. Preto potrebuje dostatočne dlhú predohru, aby sa mohla na milovanie pripraviť. Boh utvoril muža a ženu tak, aby vytvorili dlhý a naplňujúci sexuálny vzťah.

Keby žena bola rovnaká ako muž, za tridsať sekúnd by bolo po všetkom a sex by nebol takým veľkým budovateľom intimity ako to Boh zamýšľal. (Niky a Sila Lee - Kniha o manželstve)

Naopak, keby muž bol ako žena, z milovania by sa stala veľmi dlhá urozprávaná komická činnosť, pri ktorej by sa nevedelo kedy vlastne začala a či už prebehla.

Sme skutočne rozdielni a to je v tomto prípade výhoda.

Sv. Ján Pavol II. v Teológii tela odporúča: "treba vyžadovať, aby manželský styk neslúžil iba na dosiahnutie sexuálneho vyvrcholenia muža. Muž si musí uvedomiť, že krivka vzrušenia prebieha u ženy inak ako u muža a snažiť sa, aby vrcholný moment sexuálneho vzrušenia nastával u muža aj u ženy..." Žena nemusí vždy túžiť po telesnom vyvrcholení, ale niekedy len po citovom. Vtedy sa môžu manželia stretnúť bez dlhej predohry. Žena potrebuje slobodu, aby nemusela sexuálny výkon predstierať. Muž aj žena musia prejsť veľký kus cesty od svojej prirodzenosti, aby sa priblížili k spoločnému, pre oboch krásnemu zážitku.

Pozornosti v intimite

Aj v intímnej oblasti si máme prejavovať pozornosti. Ženy ocenia romantiku, kvety, galantnosť, vyznanie lásky, večeru pri sviečkach. Muži skôr zvodné oblečenie, či iniciatívu aj z manželkinej strany.

Ukážka z filmu Notebook pomáha vnímať aká je romantika dôležitá pre trvalý intímny vzťah:

https://www.youtube.com/watch?v=n42JnCIoWUA

Naučme sa spolu o svojom intímnom živote otvorene hovoriť. O tom, čo prežívame, čo sa nám páči, čo by sme si želali. Intímny styk nikdy nesmie toho druhého ponižovať alebo pohoršovať.

Boh nám dal do života mnoho darov a sexualita je jedným z nich. Je symbolom jeho vzťahu k nám. V intímnom prostredí skutočnej lásky vzniká zázrak nového života, kde zažívame blízkosť nielen ľudskú, ale aj Božiu, kde môžeme byť zároveň darcami aj obdarovanými. Spokojný sexuálny život prináša manželstvu veľa dobra a je na nás, ako tento dar používame.

Pripravili Anna a Emil Kondelovci

Manželské rande

Leto priam ponúka rande pri vode. Príjemné miesto na kúpanie so zastávkou na zmrzline. Vychádzka k blízkemu vodopádu či jazeru s maškrtami v ruksaku.

Tipy na pozornosti

Vyhraďte si čas na príjemný rozhovor s manželkou. Môže byť pri pohári dobrého vína, šálke kávy alebo čaju.

Napíšte a povedzte si aspoň päť dobrých vlastností toho druhého.