Marec 2022

Marec 2022

Vzájomná úcta a láska

Poznáte šťastných manželov? Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, čo robia? Ako sa k sebe správajú? Ako o tom druhom uvažujú? Patríte k nim aj vy? V čom môže tkvieť tajomstvo šťastia manželov?

Apoštol Pavol v liste Efezanom (5,33) píše: "Ale aj vy, každý jeden nech miluje svoju manželku ako seba samého. A manželka nech si ctí muža." Môže byť v tejto rade ukrytý kľúč k šťastiu manželov?

Stáva sa, že cítime, že v našom vzťahu nie je niečo v poriadku, ale neviem to pomenovať. Odborníci hovoria, že muži aj ženy majú svoje citové potreby, ale nie sú rovnaké. Vyplýva to z odlišnej podstaty muža a ženy.

Najdôležitejšou potrebou ženy je istota, že ju manžel miluje. Toto vedomie ju dokáže naplniť šťastím.

Muž potrebuje cítiť, že ho manželka má v úcte. Keď je manželka na svojho manžela hrdá, on môže prežívať šťastie.

Sú to spojené nádoby. Ak muž zavníma, že jeho žena neoceňuje to, čo pre ňu a pre rodinu robí a berie to ako jeho povinnosť a nedostáva sa mu pochvaly a úcty, stráca motiváciu a prestane byť láskavý a nežný k manželke. Možno nie úplne, ale nie každodenne, tak ako by si to priala manželka. Podobne je to u ženy. Ak muž žene neprejavuje lásku a nežnosť každodenne, žene robí problém prejavovať dostatok úcty a vďačnosti mužovi spôsobom, ktorému on rozumie.

Je to začarovaný kruh. Prvým krokom z neho je uvedomiť si, že sme v ňom. Potom si treba spomenúť, čo sme robili, keď sme boli zaľúbení. Mysleli sme na toho druhého a boli sme ochotní zniesť mu aj "modré z neba". Prekonávajme svoju pýchu, pohodlnosť, sebaľútosť a učme sa správať k druhému tak, ako to potrebuje on.

Je veľká nádej, že keď aspoň jeden z manželov sa začne správať láskavo a úctivo, ten druhý sa pridá. Odčarovaný kruh sa začne točiť možno najprv pomaly, ale isto správnym smerom.

Taliani, keď chcú povedať "mám ťa rád", hovoria "ti voglio bene", čo by sme mohli doslovne preložiť "chcem ti dobro". Nemyslím len na seba, ale aj na teba - chcem, aby ti bolo pri mne dobre.

Niekoľko typov pre prvé kroky zo začarovaného kruhu možno nájsť v knihe Láska a úcta, ktorú napísal Emerson Eggerichs.

Ako svojej manželke vyjadriť lásku.

Prejavovať lásku nie je prirodzeným jazykom muža. Ak sa to však muž naučí, motivuje to jeho manželku a ona reaguje úctou.

- chyťte ju za ruku

- objímte ju

- prejavte jej náklonnosť, ale nevyžadujte sex

- choďte sa spolu prejsť, alebo si zabehať

- dajte si večeru pri sviečkach

- dajte jej najavo, že s ňou radi diskutujete o rôznych veciach

- navrhnite niečo nečakané, spravte si piknik, vychutnajte si spolu západ slnka

- hovorte s ňou o svojich pocitoch, o tom, aký ste mali deň a aké ťažkosti ste zažili

- opýtajte sa jej, ako sa cíti, čo ju dnes najviac potešilo, prípadne čo ju trápi

- zoberte ju na miesto, kde ste jej povedali: mám ťa rád

- navrhnite spoločnú modlitbu

- buďte dobrým poslucháčom

- neraďte jej, ak vás o to nepožiadala

- ospravedlňte sa a priznajte si chybu bez "ale"

- rešpektujte zmenu jej nálad, ktoré vyplývajú z toho, že teraz prežíva svoje dni

- nespochybňujte jej právo na jej pocity

- oceňte ju za všetko, čo robí

- neživte v sebe horkosť a uisťujte ju o tom, že ju milujete

- vyjadrite sa pekne o nej pred inými

- zapájajte sa do vecí, ktoré sú pre ňu dôležité.

Ako prejaviť svojmu manželovi úctu.

Ženy nepotrebujú veľa, aby vedeli prejaviť lásku. Je im to prirodzené. Potrebujú sa však učiť, ako prejavovať úctu.

- povedzte mu, že si vážite jeho nasadenie v práci, že zarába peniaze pre rodinu

- povedzte mu, že je dobrý v tom čo robí

- buďte nadšenou poslucháčkou, keď hovorí zážitky z práce

- dovoľte mu snívať

- spomínajte, aké to bolo vtedy, keď ste spolu chodili

- neznevažujte ani nekritizujte jeho prácu v zamestnaní ani to, čo urobil doma

- vyjadrite obdiv za to, že vás chráni

- povedzte mu, že si vážite, že sa stará o rodinu a chráni ju

- podporujte jeho sebavedomie

- pochváľte jeho dobré rozhodnutia

- pri jeho zlom rozhodnutí buďte veľkorysá

- svoj nesúhlas nevyjadrujte pred deťmi, rešpektujte pred nimi jeho autoritu

- povedzte mu, že ho máte rada, ukážte mu to

- občas s ním spolu oddychujte

- robte nejakú činnosť, ktorú vymyslí, spolu

- rešpektujte jeho kamarátov a aktivity s nimi

- častejšie pozitívne reagujte na jeho sexuálne návrhy

- chápte, že on potrebuje sexuálne naplnenie rovnako, ako vy emocionálne

- umožnite mu rozprávať o svojich sexuálnych pokušeniach s vami.

Ak sa vám zdá, že vás manželka nemá dostatočne v úcte, alebo že manžel nie je ku vám dostatočne láskavý a nežný, skúste niečo z vyššie ponúkaného zoznamu.

Spracovali Emil a Anna Kondelovci


Manželské rande

Blíži sa jar, pozrite si predpoveď počasia, nájdite si jeden večer a vyberte sa na miesto, kde sa dá nerušene sledovať západ slnka.

Tipy na pozornosti

Prineste manželke kytičku snežienok. Buď nájdete miesto v okolí, kde rastú, alebo zoženiete u odborníkov.

Prekvapte manžela v chladničke nejakou superlahôdkou - len pre neho.