Sexualita - majme pochopenie pre jeho túžbu po sexuálnej blízkosti.


Sexualita sa často stáva príčinou, prečo si manželia nie sú tak blízky, akoby mohli. Prejavuje sa to však spôsobom, aký by sme nečakali.


Niekedy sa stane, že si chceme "vydobyť" naše napĺňanie emocionálnych potrieb tým, že manželovi budeme odopierať jeho sexuálne potreby. Láska predsa spočíva najmä v ich napĺňaniu, či nie?

Keď sa manželstvá ocitnú v tomto začarovanom kruhu – keď nie ty, tak ani ja – obaja manželia zostanú porazený.

Pokiaľ existuje nejaký problém, ktorý nie je problém, tak je to sex.

V prvom rade si musíme uvedomiť, že mužské vnímanie sexuality je úplne iné ako to naše. Muži vnímajú sexualitu vizuálne. Ženy takýto rozmer v podstate nemajú. Predstavme si reakcie muža, keď vyjdeme zo sprchy zabalené len v uteráku a ako reagujeme, keď zo sprchy vyjde on.

Keď vyjde zo sprchy žena, tak muž na nej ide nechať oči a nič iné si v podstate nevšíma. Keď vyjde zo sprchy muž, tak pravdepodobne povieme, "Prosím ťa, postav sa na koberček"....

Druhým dôležitým aspektom, ktorý si musíme uvedomiť je, že muž potrebuje sexuálne uvoľnenie rovnako, ako žena potrebuje emocionálne uvoľnenie (dôvernú blízkosť). V oblasti sexuality je potrebné, aby obaja manželia napĺňali potreby jeden druhého.

Ak muži nemajú sexuálne uvoľnenie, môžu byť vystavení vnútornému útoku. Je to podobné pocitu, ako keď sa nám ženám nedostáva pozornosť, manžel by sa s nami nerozprával a ani nás nepočúval. Bez možnosti emocionálneho naplnenia by sa nám ženám vodilo určite zle.

Muži milujú sex ako taký. Predstavuje pre nich príjemný úkon, ktoré im prináša uspokojenie. Ako ženy možno cítime, že by sme spolu mali mať sex až po tom, keď si budete emocionálne blízko. Oni to však vnímajú obrátene. Pocit blízkosti im navodzuje pohlavný styk.

Sex spadá do rovnakej kategórie, ako všetko, čo sme doteraz zaradzovali do "kruhu motivácie". Základné pravidlo je, že ak manželovi odopierame to, čo potrebuje, nemôžeme dostať to, čo potrebujeme my.

Je krutá pravda, že muži sa často nechajú zlákať k nevere preto, lebo sú doma sexuálne zanedbávaní. Iným dôvodom na neveru môže byť aj, keď manžel pociťuje nedostatok úcty. Môže sa zdať, že vo vzťahu nám funguje všetko, ale keď sa mužom nedostáva úcty, tak si tento deficit môžu uspokojiť u žien, ktoré im ju poskytnú.

Sexualita sa často stáva príčinou, prečo si manželia nie sú tak blízky, akoby mohli. Prejavuje sa to však spôsobom, aký by sme nečakali.

Muži môžu chcieť byť ku svojim ženám úprimní, ale keď chcú otvorene hovoriť o témach, ktoré nás ženy skôr ohrozujú, akoby v nás zvyšovali pocit, že sme milované, niektorým ženám je to nepríjemné a niektoré to dokonca nahnevá. Potom si môžeme lámať hlavu, prečo sa náš manžel viac nechce otvoriť... ale pravda je taká, že sme mu už týmto našim postojom v minulosti dali jasne najavo, aby to nerobil.

Zväčša túžime len po otvorenosti v otázkach, ktoré zvyšujú našu istotu vo vzájomnej láske. Keď však manžel otvorí nejakú "temnú" tému, ako je napríklad sexuálne pokušenie, tak nás to znepokojí, zraní či nahnevá. A možno naša reakcia bude "Ja neprahnem po mužských telách, tak neprahni ani ty po ženských".

Ak my hovoríme o problémoch nášho tela alebo napr. o probléme s nadváhou, o svojich obavách či starostiach, je to v poriadku a sme rady, keď nás manžel empaticky počúva. Dokonca máme pocit, že sa tak zvyšuje pocit vzájomnej lásky. Problém je však v tom, že muži majú iné problémy so svojim telom. Avšak, keď príde na rad takáto téma, ktorú žena zdolávať nemusí, keď príde na rad takýto rozhovor v emocionálnej dôvernosti, jeho mužské problémy sa nepočítajú.

Muži reagujú na telesno, ktoré vidia. Potrebujú vo svojich zápasoch naše pochopenie. Ak by nechceli povedať pravdu, vôbec by s touto témou nezačínali.

Túžime po manželovej blízkosti, otvorenosti a porozumeniu. Môžeme ich dosiahnuť dvoma spôsobmi.

  • Snažme sa čo najviac poskytovať manželovi sexuálne uvoľnenie, ktoré potrebuje, aj keď na to niekedy nebudeme "mať náladu".

alebo

  • Dajme mu vedieť, že sa snažíme pochopiť, že zažíva sexuálne pokušenia, ktorým my nerozumieme

Keď mu dovolíme hovoriť o jeho zápasoch, získame tým príležitosť prejaviť mu priateľstvo a lásku.

Keď jeho potrebu uznáme a budeme sa ju snažiť uspokojiť, aj on začne naplňovať naše potreby. Pravdepodobne neexistuje účinnejší spôsob, ako zastaviť "kruh šialenstva" a poriadne roztočiť "kruh motivácie".

MANŽEL SA BUDE CÍTIŤ, ŽE UZNÁVAME JEHO TÚŽBU PO SEXUÁLNEJ BLÍZKOSTI, KEĎ....:

  • budeme častejšie ústretovo reagovať na jeho výzvy k sexu a občas sa samé chopíme iniciatívy,
  • pochopíme, že potrebuje sexuálne uvoľnenie rovnako, ako my potrebujeme uvoľnenie emocionálne,
  • ho necháme rozprávať o svojich sexuálnych pokušeniach, bez toho, aby sme sa obávali, že nám bude neverný, alebo ho zahambovali,
  • sa ho nesnažíme prinútiť k väčšej otvorenosti voči nám tým, že mu budeme odopierať sex.

zdroj: Emerson Eggerichs, Láska a úcta

Októbrový námet na manželské rande:

Púšťanie šarkana alebo zájsť na pečené gaštany.

Tipy na manželské pozornosti v mesiaci október:

Darujte manželke napr. kamienok v tvare srdca, ktorý ste našli na spoločnej prechádzke, a napíšte naň, že ju ľúbite.
Napíšte manželovi ľúbostný list. Poďakujte mu za všetko dobré, čo prináša do vašej rodiny.