Autorita - oceňujte jeho túžbu slúžiť a viesť.


Úplne pochopiť sa asi nedá, ale mať porozumenie a vyjadriť dôveru je dobrá cesta


Ale veď ja chcem, aby bol môj manžel hlavou rodiny, chcem, aby nás viedol.... Iba by som chcela mať istotu, že jeho rozhodnutia budú v súlade s tým čo chcem.... Môže byť, že aj ja vnímam danú problematiku takýmto spôsobom?

Určite je pravda, že ženy v niektorých oblastiach majú lepší úsudok ako muži. A napriek tomu sa od nich chce, aby sa podriaďovali svojim manželom a nechávali ich "šéfovať".

Základnou myšlienkou tu je, že keď k sebe manželia pristupujú tak, že majú na mysli spojitosť medzi úctou a láskou, bude im v manželstve dobre obom, aj keď sa rozhodovanie niekedy ocitne v slepej uličke.

Ako má potom takéto rozhodovanie v manželskej úcte a láske vypadať? Keď sa manželstvo vyznačuje láskou a úctou, manželia konfliktné situácie hodnotia s oveľa väčšou múdrosťou. Prijímajú skutočnosť, že určitá miera sporov v manželskom vzťahu je nevyhnutná. Predkladajú návrhy, ako konflikt vyriešiť čo ich privádza k dohode, ktorá obom dáva zmysel.

Manželia teda úctou a láskou môžu urobiť veľa pre vzájomnú podriadenosť. Keď ale niekto má urobiť rozhodnutie, mal by to byť muž. Ako by mala žena reagovať, keď v nejakej otázke kategoricky nesúhlasí?

Pokiaľ si v spore zachová úctivosť a tichosť – vytvorí si určitý odstup namiesto kázní a kritiky – ako sa manžel zachová? Je to rôzne. Ak však tichosť bude správneho druhu - úctivá a dôstojná a nie nevrlá a podráždená – priblíži sa k nej. Bude ju chcieť potešiť a postarať sa o ňu. V podstate jej bude chcieť prejaviť lásku. Na manžela s dobrou vôľou bude úctivé a tiché správanie pôsobiť ako magnet. Kľúčom úspešného vzťahu je – to, čo chcete, dostanete tak, že mu dáte to, čo chce on.

Oceňovanie a rešpektovanie manželovej túžby slúžiť vám a viesť rodinu od vás vyžaduje vieru, odvahu a silu. Keď uznáte manželovu autoritu, je veľmi pravdepodobné, že predídete problémom.

Manžel sa bude cítiť, že uznávate jeho autoritu a vedenie, keď....:

  • mu poviete, že ste vďačná za jeho silu a ste rada, že sa môžete o neho oprieť,
  • podporujete jeho sebavedomie ako vedúceho,
  • nepovedzte mu "Zodpovednosť nesieš ty, ale sme si rovní, tak nerob rozhodnutia, s ktorými nesúhlasím.",
  • oceňte jeho dobré rozhodnutia,
  • budete veľkorysá, keď rozhodne zle,
  • pred deťmi budete ctiť jeho autoritu a svoj nesúhlas s ním budete prejavovať iba súkromí,
  • svoje dôvody nesúhlasu budete predkladať v kľude a logicky, ale nebudete napádať jeho práva viesť,
  • ho nebudete vodiť za nos, aby ste ho primäla ustúpiť.

zdroj: Emerson Eggerichs, Láska a úcta

Júlový námet na manželské rande:

Rande pri vode - kúpalisko, plaváreň, jazero.

Tipy na manželské pozornosti v mesiaci júl: 

Prekvapte manžela a zorganizujte si spoločný piknik, opekačku, grilovačku niekde na krásnom mieste v prírode.