Dajú sa riešiť vzájomné konflikty?

Dá sa, aby ma môj manžel miloval tak, ako ja milujem jeho?

Možno ide o jednoduché "tajomstvo".

Keď sa autor týchto myšlienok obzrel späť do svojho života s rodičmi, uvedomil si, že žili takmer v neustálom konflikte. Matka volala po láske, otec zas zúfale potreboval úctu. Tu niekde spočívala základná príčina ich nezhôd.

Matka bola učiteľka, čo jej zabezpečovalo príjem, takže mohla žiť nezávisle od otcových prostriedkov. V ňom to vyvolávalo pocit, že sa dokáže bez neho celkom dobre zaobísť a samozrejme mu to dávala aj najavo.                O financiách rozhodovala bez neho a on si potom pripadal bezvýznamný, akoby na ňom ani nezáležalo. Pretože mu to prekážalo, choval sa k nej chladne a bez lásky. Pripadal si, akoby si ho nevážila.

Keď sa oženil on sám, rýchlo pochopil aké je jednoduché pohádať sa aj kvôli ničomu. Napríklad, keď ho manželka raz na Vianoce obdarovala rifľovou bundou, po otvorení balíčka a náležitom poďakovaní sa udialo nasledovné.

"Nepáči sa ti" skonštatovala. Pozrel sa na ňu s údivom a odpovedal "Ale mne sa páči". Neústupne opakovala "Nie, nepáči. Ak by sa ti páčila, dal by si najavo radosť a nadšene by si mi ďakoval. V našej rodine napríklad hovoríme "Jéj, presne toto som si prial!" Vianoce sú krásny čas, je pri tom nadšenie a my to dávame najavo".

Keď jej za darček búrlivo a nadšene nepoďakoval, ako bola zvyknutá zo svojej rodiny, myslela si, že je len zdvorilý a že bundu pri prvej príležitosti odloží medzi nepotrebné veci.

Ona si bola istá, že neoceňuje jej snahu a že nie je vďačný. On sa cítil byť kritizovaný za to, že sa nechoval určitým spôsobom. V podstate sa ona necítila byť milovaná a on sa cítil bez úcty.

Potom prišli aj rôzne iné situácie, ktoré by sme mohli charakterizovať opisom "Možno máš pravdu, ale v tvojom spôsobe komunikácie sa mýliš". Náš autor s manželkou vedeli, že sa milujú a že manželkina "snaha" je túžba pomôcť manželovi. Chcela, aby pochopil, že mu chce pomôcť a robí to z čistej lásky. Avšak rozhodujúce bolo, že on pri tom cítil neúctu a útok, ktorému sa treba brániť.

Manželia aj napriek všetkému ďalej rástli vo svojom vzťahu, stále viac sa učili jeden o druhom a prežívali veľa nádherných chvíľ. V každodennom živote však existujú aj potiaže a jednou z nich sú aj zlozvyky. Môžu byť rôzneho charakteru a vyvolávajú konfrontácie, ktoré vedia dobre nahlodať sebavedomie na oboch stranách a majú vážny dopad na vzťah.

Určite sa všetci nájdeme v týchto situáciách, nikto nie je uchránený. Je to zápas, zápas v mnohých oblastiach, ale dobrá správa je, že tento zápas môžeme vyhrať.

A aké je tajomstvo víťazstva?

Každý manžel bez výnimky nech miluje svoju manželku ako seba samého. A manželka nech si ctí muža.    (porov. Ef 5,33)

Určite sme veľa krát čítali či počuli tento úryvok z Biblie. Možno sme ho už veľa krát rozoberali a rozprávali sa o ňom s niekým. Ale uvedomili sme si pri ňom súvislosť medzi láskou a úctou?

Nie je však súvislosť medzi láskou a úctou len dobre znejúcou avšak teoretickou myšlienkou? Dokáže riešiť aj skutočné a každodenné problémy s peniazmi, s výchovou detí, so sexom...? Autor nás uisťuje, že súvislosť medzi láskou a úctou je riešením pre každý problém v manželstve a pre každé manželstvo, aj to, v ktorom práve žijeme my.

Teraz sa nám ponúka kľúčová úvaha nad biblickým veršom. Je pre manžela jednoduché milovať svoju manželku, keď nepociťuje voči nemu úctu? Je pre manželku jednoduché prejavovať manželovi úctu, keď sa necíti byť milovaná?

Asi nie je ťažké pochopiť, aká je správna odpoveď. Žena bez lásky reaguje bez úcty. Muž bez úcty reaguje bez lásky. A to neustále. Takto vniká zacyklenie, ktoré môžeme nazvať KRUH ŠIALENSTVA.

Ak sa nenaučíme ovládať kruh šialenstva, bude sa roztáčať ďalej a ďalej a nikdy sa nezastaví.

Dostať sa do kruhu šialenstva je veľmi jednoduché. Rozpoznať, že v ňom sme a zabrániť jeho nekonečnému točeniu je možné, ak sa obaja manželia naučia napĺňať základné potreby lásky a úcty.

Pokúsme sa tento rok spoločne naučiť, ako ovládať kruh šialenstva, ako sa navzájom posilňovať láskou a úctou a ako si užívať odmeny, ktoré prináša manželstvo.

POZOR!!!! - veľa vecí v našich manželstvách zostanú nedokonalé, ale ak prijmeme ROZHODNUTIE veriť, že manžel ma miluje a manželka si ma ctí, tak nám to určite zmení život.

zdroj: Emerson Eggerichs, Láska a úcta

Manželské rande

Rande na zimnom štadióne na korčuliach alebo na kopci na sánkach.

Tipy na pozornosti

Urob dobrý čaj, kávu či varené vínko a spýtaj sa manželky aký mala deň.

Keď budeš večer pozerať s manželom TV, poškrabkaj ho vo vlasoch alebo po chrbte.