Jún 2021

Ako si rozdeliť domáce práce?

Elias Vella v knihe Výstup na horu manželstva rozoberá úlohy, ktorých sa v manželstve ujímame. Sú to úlohy otca a matky aj úlohy manželky a manžela.

Existujú rozličné modely, ktoré závisia od kultúry krajiny. Tradičný model prisúdil otcovi rolu živiteľa rodiny, ktorý po namáhavej práci potreboval doma pokoj. Bol dominantný, spravoval financie. Žena mala na starosti všetky domáce práce, výchovu detí, angažovanie sa v Cirkvi aj spoločnosti. Dlhé veky sa to prijímalo ako samozrejmé.

Súčasný model má väčšinou pracujúcich oboch rodičov s rôznymi variantami podľa toho, v akom veku dieťaťa mama odchádza do zamestnania.

Dnes by sme si svoj model mohli vyberať. Ale ako? Čo náš výber ovplyvňuje? Muž a žena sú odlišní. Zjednodušene by sa dalo povedať, že pre väčšinu mužov by malo byť príznačné analytické a logické uvažovanie. Väčšinu žien charakterizuje nežnosť a láskavosť. Muži a ženy nie sú rovnakí, ale sú rovnocenní. Muži nemôžu očakávať, že ženy budú ako oni. Ak na to zabúdajú, vedie to ku mnohým konfliktom.

Na druhej strane tradičná "tvrdosť" otca zranila mnohé deti. Prečo by otec nemohol byť nežne neoblomným nastavovateľom hraníc deťom? Ak je žena dobrá účtovníčka, prečo by nemohla zodpovedne spravovať financie rodiny?

Podľa dnešného spôsobu myslenia sa úlohy v manželstve už nemusia pokladať za mužské a ženské. Varenie, pranie, nakupovanie robia výborne muži aj ženy. Odborníci na rodinu navrhujú vzájomnú spoluprácu manželov pre dobro celej rodiny. Tento model vzájomnosti predpokladá, že ak si manželia jeden druhého vážia a majú sa radi, tak si úlohy rozdelia podľa svojich individuálnych schopností.

Pri tomto modeli sa snažíme robiť veci v maximálnej možnej miere spoločne s ohľadom na partnerovu odlišnosť. Nie je to tvrdé delenie kto čo kedy musí urobiť, aké je koho právo a aká je koho povinnosť. Napríklad ja umyjem riad v pondelok a ty v utorok. To sa hodí spolubývajúcim na internáte a nie manželom. O funkciách rodiny musí rozhodovať vzájomná láska. Niektorá žena dokáže lepšie opraviť lampu ako muž. Niektorý muž vie lepšie navariť ako žena.

Je dobré mať na pamäti, že čo je normálne pre jednu rodinu, nemusí byť normálne pre druhú. Tiež nie je dobré, keď mladé rodiny chcú ovplyvňovať ich rodičia a vnucovať im ich spôsob správania. Mladí si z dvoch odlišných vzorov fungovania ich rodičov musia vybrať len to dobré, na čom sa spolu dohodnú a vytvoriť si svoj vlastný vzor.

Ak pracujú obaja manželia, tak by sa o domáce práce mali podeliť rovnakým dielom. A pamätajme, že starostlivosť o malé deti je práca na plný úväzok.

Text Anna a Emil Kondelovci

Manželské rande

Dá sa už ísť aj na kultúrne podujatie a potom si posedieť na kávičke alebo večeri.

Tipy na pozornosti

Obnovte si abecedu galantnosti: Otvorte manželke dvere (aj na aute, keď nastupuje), dajte jej prednosť vo dverách, nenechajte ju niesť ťažké veci, pochváľte jej prácu, ak treba - zastaňte sa jej pred inými ľuďmi, ak spolu idete - ponúknite jej pravé rameno, ak máte miesta na konci radu - nenechajte ju sedieť na kraji...

Prekvapte manžela večerou s jeho obľúbeným jedlom a dezertom.