Náhľad do situácie - oceňujte jeho túžbu

analyzovať a riadiť.


Iskry môžu zapáliť oheň, ktorý vyhreje dom a prinesie teplo domova, alebo môžu spôsobiť požiar, ktorý celý dom spáli.


Niekedy si ženy myslia, že ich manžel nemá čo naučiť a že nie je ani príliš múdry. Veď sú to ony, ktoré riadia domácnosť, vychovávajú deti a rozhodujú.

Chýba im však pochopenie minimálne dvoch vecí, ktoré im môže odstrániť z očí šupiny neúcty. Muž má zvyčajne veľa schopností a vedomostí, ktoré na svoju škodu prehliadajú, a chce sa doma tešiť rovnakej úcte, akú požíva napr. v práci.

Je pravda, že ženy majú intuíciu a že muži by ich mali počúvať, ale tiež je pravda, že ich intuícia neobsiahne všetko a potrebujú pohľad na vec svojho manžela.

Je potrebné si uvedomiť, že vo vzťahu je potrebná rovnováha. Muži a ženy sa navzájom potrebujú. Možno je potrebné si odpovedať na nasledujúce otázky. Nepreceňujeme svoju prirodzenú intuíciu? Nie je to tak, že v niektorých oblastiach by sme mohli podľahnúť klamu, takže je pre nás dobré využiť manželov pohľad na situáciu, lebo nevidíme ju tak, ako ju vidí on?

Určite stojí za zamyslenie, či náš postoj nie je do určitej miery farizejský. Neznamená to, že ide o zlé úmysly. Určite svojho manžela milujeme, ale vidíme jeho chyby, slabiny a omyly. Možno si myslíme, že sme lepší človek ako on a že by sa mal zmeniť.

My ženy sme často schopné bagatelizovať či zhodiť manželove upozornenie na nejaký problém, ktorý si vyžaduje nápravu. Aj keď postupuje citlivo a diplomaticky, aby niekoho nezranil, často býva umlčaný. Reagujeme ukrivdene, ublížene alebo hnevlivo. Obviníme ho z nedostatku pochopenia a súcitu, podľa nás nemá právo o niečom takom hovoriť.

V mnohých manželstvách je pre ženy až príliš jednoduché odpísať manželov náhľad na situáciu a jeho návrhy, pretože si myslíme, že ich vlastne nepotrebujeme alebo že nemá právo ich nejako uplatňovať. Je však veľmi potrebné, aby manželia spoločne preskúmali každú situáciu, v ktorej niečo nie je v poriadku, a snažili sa sami alebo s pomocou niekoho iného nájsť správne riešenie.

Priznajme si, že aj my máme chyby, problémy a slabosti (v oblastiach, kde náš manžel je silný) a že nie vždy je náš úsudok dokonalý. Určite si potom všimneme, že sme v manželovi prebudili dušu.

MANŽEL SA BUDE CÍTIŤ, ŽE OCEŇUJEME JEHO RADY A NÁHĽAD NA SITUÁCIU, KEĎ....:

  • mu otvorene povieme, že iba potrebujete, aby si nás vypočul; nesťažujme sa mu neskôr, že sa za nás snaží všetko "riešiť",
  • mu poďakujeme za jeho radu, bez toho, aby sme sa tvárili urazene, alebo tak, akoby mu nezáležalo na našich pocitoch,
  • si uvedomíme v čom sme zraniteľné, najmä medzi mužmi, a oceníme jeho ochranu,
  • v prípade odlišnosti názorov mu budeme oponovať s úctou (môžeme mať pravdu, ale neprimeraný tón hlasu môže vyjadrovať neúctu),
  • ho niekedy necháme "dať to do poriadku" a oceníme jeho riešenie,
  • sa s ním podelíte o názor, že keďže sme muž a žena, preto sa navzájom potrebujeme,
  • sa priznáme, že sa môžeme mýliť a poďakujeme sa mu za jeho vnímavosť a dobré rady.

zdroj: Emerson Eggerichs, Láska a úcta


Tipy na manželské pozornosti v mesiaci august:

Vyhraďte si čas na príjemný rozhovor s manželkou možno pri pohári dobrého vína, šálke kávy alebo čaju. Napíšte si a povedzte jej aspoň päť jej dobrých vlastností.

Vyhraďte si čas na príjemný rozhovor s manželom možno pri pohári dobrého vína, šálke kávy alebo čaju. Napíšte si a povedzte mu aspoň päť jeho dobrých vlastností.

Augustový námet na manželské rande:

Skúsiť prekonať strach s pomocou partnera pri nejakej adrenalínovej aktivite.