Vzťah bude fungovať, pokiaľ na ňom budeme pracovať


Keď muž vyjadruje manželke lásku a ona jemu úctu, je isté, že budú napĺňať potreby jeden druhého.

Kľúčom je však ochota prižmúriť oko, keď hneď nedostaneme všetko, čo očakávame.


Zhrňme si teraz, čo potrebujeme robiť, aby sa "kruh motivácie" mohol dobre točiť.

AKO MÁ MANŽEL SVOJEJ MANŽELKE VYJADROVAŤ LÁSKU?

Tu je stručný prehľad šiestich kľúčových pojmov. Keď sa ich muž naučí naspamäť a každý deň jeden alebo dva použije, bude robiť to, čo je z jeho strany potrebné pre hladký chod "kruhu motivácie". Muži by si mali klásť tieto otázky.

 • Blízkosť – Pamätám vždy na to, aby som sa k nej priblížil a prijal jej potrebu rozprávať sa so mnou, aby sa uistila o mojej láske?
 • Otvorenosť – Rozprávam sa s ňou o svojich myšlienkach a nebránim sa jej snahe primeť ma k rozhovoru?
 • Porozumenie – Dávam si pozor, aby som sa zakaždým, keď mi rozpráva o svojich starostiach alebo problémoch, nesnažil hneď všetko "riešiť"? Pamätám na to, že jej osobnosť je prepojená a keď sa jej niečo stane, zasiahne to celú jej bytosť a hlavne jej emócie?
 • Cesta k zmiereniu – Som vždy ochotný riešiť problémy a dávam si pozor na to, aby som nikdy nepovedal: "Tak na to jednoducho zabudnime a pôjdeme ďalej"?
 • Vernosť – Hľadám neustále spôsoby, ako jej odkomunikovať, že jej budem navždy verný – že je jedinou láskou môjho života, jedinou ženou pre mňa?
 • Uznanie – Dávam jej vždy najavo, že si ju cením a nesmierne si vážim toho, akým je človekom? Dávam jej najavo, že to, čo robí a čo si myslí, je pre mňa dôležité? Vie, že by som sa bez nej asi nezaobišiel?

AKO MÁ MANŽELKA SVOJMU MANŽELOVI VYJADROVAŤ ÚCTU?

Ženy by si mali klásť tieto otázky.

 • Dobývanie – Stojím vždy za ním a dávam mu najavo, že ho podporujem v práci a vo všetkom ostatnom, čo robí?
 • Hierarchia – Dávam mu najavo, že ho rešpektujem a cením si jeho túžbu chrániť a zabezpečovať celú rodinu? Akými slovami som mu to v poslednej dobe povedala?
 • Autorita – Povedala som mu jasne, že pretože má za mňa hlavnú zodpovednosť, uznávam, že má aj hlavnú autoritu? Nechávam ho stáť na čele? Ako som mu v tomto ohľade v poslednej dobe pomohla?
 • Náhľad na situáciu – Dôverujem jeho schopnosti analyzovať a nachádzať riešenia namiesto toho, aby som sa spoliehala len na svoju "intuíciu"?
 • Vzťah – Trávim s ním čas a som mu po boku kedykoľvek sa mi dá? Dávam mu najavo nielen svoju lásku, ale tiež aj svoje priateľstvo?
 • Sexualita – Ctím si jeho potrebu sexuálneho uvoľnenia, aj keď na to zrovna nemám chuť?

Keď muž manželke vyjadruje lásku a ona jemu úctu, je isté, že napĺňajú potreby jeden druhého. Krásne je to v tom, že keď uspokojíte nejakú potrebu svojho partnera, vráti sa vám tak, že váš partner uspokojí niektorú z vašich potrieb.

Kľúčom je ochota prižmúriť oko, keď vám hneď nedá všetko, čo od neho očakávate.

V našom svete nemôžeme mať stále "viac". Nemôže dosiahnuť svätý grál dokonalosti, ktorý je mimo náš dosah. Môžeme však uplatňovať lásku a úctu, ktoré pre naše manželstvo urobia viac než dosť.

zdroj: Emerson Eggerichs, Láska a úcta