Máj 2022

Máj 2022

Bohatstvo v našej rozdielnosti

Snúbenica Anička v článku "Láska je rozhodnutie a to chápeme až posledné roky" (Slovo+) na otázku - Čo boli najväčšie prekážky vo vašom vzťahu? hovorí: "Boli to práve naše rozdiely a odlišnosti. Vnímali sme, že kvôli nim by sme nemali byť spolu. Zmenilo sa to vtedy, keď sme si uvedomili, že to nie sú prekážky, ktoré nám nedovoľujú byť spolu. Naopak, boli to výzvy, ktoré môžeme spoločne zdolávať." Jej snúbenec Tomáš dodáva: "Pomáhalo nám prebudenie túžby spoznať srdce toho druhého. Veľkým krokom je taktiež priznanie si svojej chyby. A to platí aj na všetky iné vzťahy."

Títo snúbenci majú dobrý náskok pred väčšinou mladých manželov, ktorým v manželstve začínajú rozdiely vadiť a nevedia, si s touto skutočnosťou rady.

Štatistiky uvádzajú, že častým dôvodom rozvodu je rozdielnosť pováh. V čase chodenia nás priťahovali práve odlišné vlastnosti toho druhého. Po čase, keď zaľúbenie vyprchá, niektoré jeho vlastnosti nám začnú prekážať. Ak chceme prežívať ozajstnú lásku, neostáva nám nič iné, len sa rozhodnúť ľúbiť toho druhého takého, aký je. Zbavme sa svojich ilúzií a snáh prevychovávať druhého podľa svojich predstáv a snažme sa spoznať jeho srdce. Hovoríme o povahových vlastnostiach, nie o zlozvykoch, ktorých sa každý z manželov z lásky k tomu druhému snaží zbaviť.

Vedľa nás žije človek, ktorého by sme márne hľadali po celom svete. Je to originál, nie kópia. Správa sa inak, ako očakávame, ale práve to nám kedysi imponovalo a to nás na ňom upútalo. Dnes by sme boli najradšej, aby reagoval, ako ja. Čo bolo to, čo nás na ňom najviac priťahovalo? Prečo sme sa do neho vtedy zaľúbili? Pokušenie prerábať toho druhého na svoj obraz mal možno každý. Vďaka Bohu, ak sme boli neúspešní. Našou úlohou nie je prerábať toho druhého na svoj obraz, ale objavovať a rozvíjať v ňom talenty, ktoré do neho vložil Boh. Dodávať mu sebavedomie, povzbudzovať ho, aby si vďaka tomu mohol trúfnuť robiť veci, o ktorých len sníva.

Rozdielnosť je o vzájomnom dopĺňaní. Napríklad bežný muž zvažuje logické argumenty a na základe nich sa rozhoduje. Bežná žena má schopnosť celoobsiahleho myslenia a rozhoduje sa intuitívne. Ak sa stretne mužove logické uvažovanie so ženskou intuíciou, môžeme si byť istí správnosťou rozhodnutia. Je dobré, keď sa manželia o všetkom rozprávajú. Manželka si tak môže dopĺňať dáta potrebné pre jej intuíciu.

Pekné prirovnanie hovorí, že žena je ako Mesiac a muž ako Slnko. To, kde sa počas dňa nachádza Slnko, vieme skoro všetci odhadnúť, aj keď je zamračené. Avšak koľkí z nás by vedeli určiť, kde na oblohe sa bude nachádzať Mesiac dnes večer o deviatej a v akej bude fáze? Sú však "experti", ktorí to vedia. Ženy sú prirodzene ovplyvňované mesačnými zmenami hormónov a to mužov mätie. Niektorí sa čudujú, že včera jej to nevadilo, dnes jej to vadí. A pritom je to normálne a prirodzené. Istý manžel, keď sa o tom dopočul, vzdychol: "Mesiac má aspoň pravidlá, ale keď tá moja je, ako kométa😊." Prečo je žena taká zložitá? Asi preto, aby muži mali stále čo objavovať.

Nezatvárajme toho druhého do akejsi klietky nášho obrazu o ňom. Nechajme mu možnosť prekvapiť nás. Zaujímajme sa o vnútorný svet a prežívanie toho druhého. Čítajme spolu knihy, plánujme spoločné práce, hľadajme vzájomne obohacujúce témy.

Pomôže nám, keď sa začneme viac o neho zaujímať a poznávať ho. Viac sa rozprávať, zisťovať, ako rozmýšľa, ako vníma život a aký je ten jeho svet. Hnevať sa na to, že je iný ako ja, je ako hnevať sa na počasie.

Spracovali Emil a Anna Kondelovci

Manželské rande

Máj má mnoho prívlastkov. Jedným z nich je aj mariánsky. Vyberte sa spolu k Máriinej kaplnke alebo jaskynke a zverte jej svoje radosti aj starosti.

Tipy na pozornosti

Máj svojou krásou inšpiruje k láskavosti a nežnosti. Viete, čím urobíte manželke najväčšiu radosť? Ak nie, spýtajte sa. Už len samotný rozhovor na túto tému urobí radosť. No isto nesmie ostať len pri slovách.

Čím urobíte manželovi najväčšiu radosť? Rozmýšľajte! Skúste opustiť stereotypy, popustite uzdu fantázii a veľa radosti pri realizácii.