Február 2022

Manželstvo - ako naše spoločné dielo

Čo je to manželstvo? Má zmysel? Čo je jeho cieľom? Aká by bola vaša odpoveď?

Čo hovoria oficiálne zdroje? Manželskou zmluvou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí. (Podľa KKC 1601)

Takže je to celoživotné spoločenstvo a záleží na nás manželoch, či alebo ako naplníme jeho ciele, ktorými je dobro oboch manželov a plodenie a výchova detí.

Čo slovo, to množstvo manželských príbehov. S akým úmyslom sme vstupovali do manželstva? Bola to zamilovanosť? Túžba stále byť s osobou, pri ktorej sa cítim šťastne? Bola to túžba po bezpečí, ktoré mi ten druhý poskytne? Bola to snaha dostať sa spod vplyvu rodičov, alebo naopak, snaha naplniť ich očakávania? Pozná niekto pár, ktorý sa bral s túžbou obidvoch urobiť toho druhého šťastným? Ak sme to neboli my, tak je dobré vydať sa spolu na cestu vzbudiť si takúto túžbu.

Páry, ktoré majú krásne manželstvá, poznajú jednoduchú pravdu: tie najlepšie manželstvá nevybudovali ani tak samotné slová" ľúbim ťa", ako skôr mnohé každodenné rozhodnutia, ktoré tieto slová vyjadrujú. Skutočné naplnenie nachádzame až vtedy, keď na prvé miesto kladieme toho druhého. (Lisa Jacobson v knihe 100 spôsobov, ako milovať svojho manžela)

Ak chceme žiť šťastné manželstvo, potrebujeme, aby to bol spoločný cieľ nás oboch. Manželstvo nemôže byť šťastné, ak každý myslí, len na svoje vlastné šťastie, na svoje vlastné potreby a túžby. Totiž, základné emocionálne túžby a potreby muža a ženy sú podľa dlhoročnému výskumu manželského poradcu Wilarda Harleyho úplne odlišné a v priebehu života sa menia. (W.Harley, Moje túžby, tvoje túžby) My sa potrebujeme učiť, čím urobíme toho druhého šťastným.

Množstvo manželstiev stroskotáva na sebeckých túžbach. Naše sebecké túžby narúšajú vzťah, v ktorom sme si sľúbili, že sa budeme starať jeden o druhého a že naše manželstvo bude náš spoločný projekt, v ktorom sa obaja, muž i žena snažia toto spoločné dielo vytvárať. Každý z nás podvedome veľmi ľahko pomenuje, čo by mal robiť ten druhý. Omnoho náročnejšie je vynaložiť námahu na spoznanie a pochopenie, čo ten druhý prežíva, ako vzťah vníma a jeho túžby napĺňať.

Možno, že sme to už viackrát počuli, ale dobre bude pripomenúť si, čo prispeje k nášmu spoločnému šťastiu.

"Opustime" svojich rodičov, súrodencov, priateľov. Znamená to, že toho druhého budeme pred nimi obhajovať, zastávať sa ho, vyzdvihovať a nie sa naňho sťažovať.

Vzájomná úcta a rešpekt je v projekte šťastného manželstva základom úspechu. Slobodne sme si vybrali tohto človeka. Na začiatku sme vnímali všetko dobré. Skúsme sa aj po rokoch vrátiť do toho obdobia. Opakovať si, čo bola tá perla, ten drahokam, pre ktorý sme urobili toto rozhodnutie. Nikto si nezobral dokonalú bytosť. Cena lásky je v tom, že sa snažíme milovať druhého takého aký je. Bezpodmienečne.

Rozvíjajme hlavne tie aktivity a záľuby, ktoré môžeme robiť spoločne. Môžeme mať na začiatku každý svoju predstavu o manželstve, dôležité je, aby sme sa vedeli zlaďovať. Rozprávajme sa, hľadajme spoločné prieniky. Je to proces. Nie je to možné urobiť zo dňa na deň. Jeden syn spomínal na svojich rodičov: "Všetko robia spolu. No úžasné je, že si pri tom aj spolu spievajú."

Ako sa dozvieme, čo druhému robí radosť, čo máme rozvíjať a naopak, čo ho zraňuje, čomu sa máme vyhýbať? Jedine rozprávaním. Umenie láskavo rozprávať a pozorne počúvať je pre manželstvo životne dôležité. V manželstve nie je účelom rozhovorov druhého zmanipulovať, aby robil čo ja chcem. Účelom komunikácie je hlavne vzájomné porozumenie. Učme sa správne komunikovať. Vytvárajme priestor dôvery, aby sme mohli otvorene rozprávať o svojom prežívaní. Tak väčšinu problémov dokážeme zvládnuť hľadaním riešení prijateľných pre oboch.

Ak máme v slovnej zásobe nadávky, vulgarizmy, skúšajme sa ich zbaviť. Každé zadržané, nevyrieknuté hrubé slovo v rodine má obrovskú cenu. Rovnako ako každé vyslovené ďakujem, prosím, odpusti.

Takmer pred každým manželstvom stojí veľká spoločná výzva. Výchova detí. Jednotnosť vo výchove dokáže veľmi posilniť vzťah manželov. Nejednotnosť býva zdrojom veľkých nedorozumení. Základným predpokladom dobrej výchovy je harmonický vzťah rodičov. Mama si váži otca a otec miluje mamu. Úlohou rodičov je pripraviť svoje deti na cestu. Nie pripraviť cestu pre svoje deti. Čím viac budeme s našimi deťmi zaobchádzať ako s kompetentnými ľudskými bytosťami, tým viac sa budú správať ako kompetentné ľudské bytosti.

Naše manželstvo potrebuje ako soľ prerušiť stereotyp, pamätať na pozornosti, nahradiť výčitku milým úsmevom, prinášať jeden druhému veselosť a humor.

Svätý Otec František v exhortácii Amoris laetitia v bode 219 hovorí: Pamätám si jeden refrén, ktorý hovorí, že stojatá voda sa znečistí, pokazí. Práve to sa stáva, keď život lásky v prvých rokoch manželstva uviazne, prestane sa hýbať, nemá už ten zdravý nepokoj, ktorý ho poháňa vpred. Tanec projektovaný tou mladou láskou, tanec s tými očarenými očami plnými nádeje, sa nesmie zastaviť. Počas snúbenectva a v prvých rokoch manželstva práve nádej má v sebe silu kvasu, pomáha hľadieť ponad protivenstvá, konflikty, nepredvídané okolnosti, vždy pomáha vidieť ďalej. Uvádza do pohybu každé očakávanie, aby sa človek uchoval na ceste rastu. Tá istá nádej nás pozýva, aby sme naplno žili súčasnosť a do rodinného života vkladali srdce, pretože najlepším spôsobom na upevnenie budúcnosti je dobre prežívať súčasnosť.

Spracovali Emil a Anna Kondelovci

Manželské rande

Isto máte svoje obľúbené miesto. No pre zmenu skúste vo svojom okolí vyhľadať galériu, kde sa aj vaša duša nadýcha. Kto ste blízko Žiliny, nenechajte si újsť Galériu ikon. https://www.ikony.hour.sk/

Tipy na pozornosti

Na "Valentína" začína národný týždeň manželstva. Na stránke ntm.sk je bohatý výber podujatí pre každého. Vyberte niektorý a pozvite naň svoju manželku.

"Valentíku" môžete podarovať manželovi aj inokedy, nielen na Valentína :)