• Intenzívne pre vás pripravujeme manželský kalendár na rok 2021,  ktorý prinesie aj viaceré novinky. Ak máte oň záujem, požiadajte o zasielanie bezplatných SMS správ s povzbudzujúcou myšlienkou pre budovanie manželstva a hneď ako bude kalendár na rok 2021  pripravený na objednanie, vás budeme touto cestou informovať.    

 Manželský plánovací kalendár je nový a jedinečný produkt na Slovenskom trhu. Prináša pre manželov:


  • interaktívnu plánovaciu zónu so samolepkami
    pre poznačenie dôležitých dátumov pre manželstvo;
  • na každý mesiac samostatne rozpracovanú tému
    a povzbudzujúcu myšlienku;
  • tipy na manželské rande a pozornosti;
  • mnohé ďalšie podnety pre budovanie manželstva.

Kalendár vznikol po takmer ročnej spolupráci viacerých subjektov za pomoci manželov, ktorí vedú alebo sa zúčastňujú na programoch pre manželov a sú svedkami toho, aké dobré ovocie prináša vedomá a pravidelná práca na manželskom vzťahu.