Január

Rozdiely môžu váš vzťah zraniť, ale aj posilniť...

Skvelé manželstvo nie je, keď sa dá dokopy dokonalá dvojica. Skvelým manželstvom je, ak sa nedokonalá dvojica naučí tešiť zo svojich rozdielov. (Dave Meurer)

Na svete neexistujú dvaja rovnakí ľudia. Každý človek je originál. Okrem viditeľných rozdielov ako postava, vlasy, oblečenie, sú dôležité rozdiely v psychike, v túžbach, v prežívaní, či reakciách.

Štatistiky uvádzajú, že najčastejším dôvodom rozvodu je rozdielnosť pováh. V čase chodenia nás priťahovali práve odlišné vlastnosti toho druhého. Po čase, keď zaľúbenie vyprchá, niektoré vlastnosti manželského partnera nám začnú vadiť. Ako keby nám niektoré veci robil naschvál a pritom on sa správa prirodzene bez akýchkoľvek zlých úmyslov. Ak chceme prežívať ozajstnú lásku, neostáva nám nič iné, len sa rozhodnúť ľúbiť ho takého, aký je. Pomôže nám, keď sa začneme viac o neho zaujímať a poznávať ho. Viac sa rozprávať, zisťovať, ako rozmýšľa, ako vníma život, čo ho teší, čo trápi a aký je ten jeho svet. Hnevať sa na to, že je iný ako ja, je ako hnevať sa na počasie.

Muž a žena majú odpradávna tvoriť spoločenstvo dvoch rozdielnych, rovnako hodnotných ľudí, ktorí sa vzájomne dopĺňajú. Každý má svoje jedinečné dary a nemá byť nepodarenou kópiou toho druhého.

Aké sú najbežnejšie rozdiely medzi mužmi a ženami?

Aby prežil ľudský rod, mužský mozog je geneticky naprogramovaný ináč ako ženský. Žena je schopná myslieť súčasne na veľa vecí a zaoberať sa detailmi. Muž rieši len jednu úlohu a až keď ju vyrieši, ide na ďalšiu. Žena pamätá na oveľa viac úloh naraz. Do spoločnosti si vezme kabelku s množstvom mužovi nepochopiteľných vecí, kým on si vezme len peňaženku, kľúče, mobil. Muž plní veľké, nárazové úlohy a potom chce odpočívať. S pocitmi strachu, hnevu či straty sa vyrovnáva v tichu a v ústraní. Žena plní pravidelné, dlhotrvajúce úlohy, je vytrvalejšia a prispôsobivejšia, viac využíva intuíciu, empatiu, vytvára vzťahy. Možno ste už počuli, že mužovu robotu vidieť, keď ju urobí, ženinu, keď ju neurobí.

Muži sú fyzicky silní, ale vnútorne krehkí a zraniteľní. Ženy sú slabšie, ale vnútorne húževnatejšie a odolnejšie.

Ženy sú viac ovplyvňované svojou telesnosťou, hormonálnymi zmenami počas cyklu, tehotenstva, dojčenia, prechodu. Tieto zmeny sú prirodzené a sú súčasťou každej ženy. Stáva sa, že manžel manželke vyčíta, že dnes jej niečo vadí a ešte včera jej to nevadilo. Ale to je predsa normálne. Žena je ovplyvňovaná svojím cyklom. Treba ju poznať. Ona je ako mesiac. Fázy mesiaca sa menia podľa pravidiel, ale nie každý vie, kedy vyjde a v akej fáze práve je. Muž je ako slnko. Vždy vyjde aj zapadne takmer na tom istom mieste.

Žena vníma svet prostredníctvom vzťahov, túži po nich a po spolupráci. Muža zaujímajú výsledky, ciele, postavenie, úspech, moc a boj, chce sa dostávať na podstatu vecí. Žena sa nepotrebuje hneď dostať do cieľa, potrebuje si vychutnať cestu. Muž nemá rád kritiku, nerád sa mýli. Muž v strese mlčí. Žena rozpráva. Muž sa snaží odstrániť príčinu stresu, žena sa snaží zmeniť seba, aby stres uniesla. Muž potrebuje najprv uvažovať a potom hovoriť. Žena potrebuje hovoriť, aby mohla uvažovať. Muž pri hádke chce, aby druhý jeho pravdu uznal. Žena pri hádke len pravdu hľadá a potrebuje uznanie svojich pocitov.

Muž túži byť uznávaný, obdivovaný, vážený, snaží sa vyniknúť, potrebuje uznanie v práci, ocenenie schopností. Žena túži byť milovaná a uznaná pre ňu samu, hlavne za to, čo robí pre rodinu.

Muž sa nevyhýba nebezpečenstvu, dobrodružstvu. Láka ho adrenalínový šport, súťaže, vyhľadáva situácie, kde treba odvahu. Žena potrebuje pocit bezpečia, istoty a ochrany.

Muž problémy dlhšie rozoberá, uvažuje nad nimi, hľadá argumenty, výsledok vzniká po dlhšom uvažovaní. Žena má schopnosť celoobsiahleho myslenia, rýchlo, intuitívne nájde riešenie.

Muž je zameraný na budúcnosť, rád plánuje. Žena prežíva blízku prítomnosť, sústreďuje sa na momentálnu udalosť.

Muž sa ľahšie zmieri so všednosťou, považuje všedný život za normálny. Mužom vadí, ak veci, ktoré fungujú, treba meniť. Žena túži po zmene, romantike, potrebuje nové podnety, zmenu, prekvapenia, prejavy pozornosti.

Muž má sklon obviňovať. Žena má sklon cítiť sa vinná. Keď sa jej niečo nepodarí, trpí pocitom menejcennosti, že nestačí mužovi. Úlohou muža je uistiť ju, že to tak nie je.

Muž sa zapáli pohľadom, vníma telesnú krásu ženy. Žena sa zapáli sluchom, vníma mužovo vyznanie, uisťovanie, že ju miluje.

Typický muž a žena väčšinou spĺňajú uvedené odlišnosti. Ale je normálne, keď majú niektoré črty aj vymenené.

V manželstve nám môže komplikovať život ešte mnoho ďalších odlišností. Môžu to byť povahové črty ako flegmatik, sangvinik, melancholik, cholerik.

Aj povahové rysy ako introvert a extrovert si musia hľadať vlastný model spolužitia. Napríklad prichádza víkend. Introvert sa teší, ako ho strávi doma v kľude, s najbližšími. Extrovert by najradšej prežil čo najviac stretnutí s novými ľuďmi. Ak sú manželia extrémne typy introverta a extroverta, riešením môže byť dohoda, že jeden víkend strávia doma a druhý nikde medzi ľuďmi.

Niektorí ľudia sú inovátori, všetko ľahko menia a nemajú problém zanechať úlohy nedoriešené. Naopak iní sú adaptori, potrebujú dlhší čas na vyrovnanie sa so zmenami a úlohy opúšťajú, až keď sú doriešené. Ak je jeden z manželov inovátor a druhý je adaptor, tiež si musia stanoviť pravidlá ako spolu vychádzať. Inovátor, ak chce dosiahnuť nejakú zmenu, mal by pamätať, že adaptora treba na ňu dlhšie pripravovať. Napríklad adaptor má rád tú istú reštauráciu, ten istý osvedčený obchod, rovnaké trávenie dovolenky, rovnaké oblečenie. Inovátor, ak chce ísť do inej reštaurácie, by mal adaptorovi už viac dní dopredu povedať, že by rád skúsil niečo iné, a tak ho nenásilne pripravovať na zmenu.

Keď si uvedomíme, že každý sme iný a že niektoré veci môžeme robiť aj z lásky k tomu druhému napriek svojej nevôli, dokážeme v manželstve rásť, meniť sa. Do manželstva si prinášame rozdiely z rôznych prostredí, v ktorých sme vyrástli. Manželia Leeovci spomínajú, ako si pekne poradil s rozdielom jeden manžel. Jeho manželka nezavierala dvere, zásuvky, skrine. Strašne ho to hnevalo. Veľa sa hádali. Keď si uvedomil, že manželku nezmení, rozhodol sa byť "zatváračom". Bez výčitiek pozavieral všetko a odmenou mu bola vďačná manželka a manželstvo bez hádok. Len zmenil pohľad na manželku.

...stokrát som chcel zobrať "kladivo a dláto" a z manželky urobiť svoju kópiu. Našťastie som bol neúspešný. Teraz si uvedomujem, že jeden exemplár môjho druhu je v našej rodine až-až. Prerábanie toho druhého z originálu na svoj obraz nemôže skončiť dobre.

Z rozdielov medzi mužmi a ženami vyplývajú aj rozdielne citové potreby, ktoré by si manželia v manželstve mali napĺňať.

Aké sú citové potreby manželov?

Willard Harley vo svojej knihe "Moje túžby, tvoje túžby" hovorí, že sa pýtal manželov, čo by potrebovali na to, aby sa opäť cítili vo svojom vzťahu šťastní. "Museli by sme sa opäť mať radi." Harley dal mnohým manželom rovnakú otázku, aký čin partnera by ich urobil najšťastnejším. Túžby zoradil podľa najčastejších odpovedí. Zistil, že túžby žien a mužov sú rozdielne. Neplatí, že po čom túžim ja, po tom túži aj môj partner.

Tu je prvých päť zvlášť pre ženy a zvlášť pre mužov. Skúsme si ich prejsť s otázkou pre seba: Ktoré túžby mojej manželky, môjho manžela napĺňam a v ktorých mám rezervy?

  1. Žena potrebuje, aby ju muž miloval a s nežnosťou sa o ňu staral.
  2. Žena potrebuje priestor na diskusiu.
  3. Žena očakáva od muža otvorenosť a poctivosť.
  4. Žena potrebuje, aby muž prevzal na seba zodpovednosť za finančné zaistenie rodiny.
  5. Žena túži po tom, aby muž bol dobrým otcom, odovzdaný svojej rodine.
  1. Muž potrebuje sexuálne naplnenie.
  2. Muž potrebuje nájsť v žene kamarátku, spoločníka a partnera.
  3. Muž potrebuje vedľa seba príjemnú a krásnu ženu.
  4. Muž očakáva, že žena vytvorí príjemný domov.
  5. Muž potrebuje od ženy pocítiť obdiv a úctu.

Aj pri citových potrebách platí, že ich dôležitosť môže mať každý človek usporiadanú ináč ako je štatistický výsledok.

Judith Wallersteinová robila výskum asi 50 párov, ktoré považovali svoje manželstvo za šťastné a snažila sa nájsť, čo majú spoločné. Zistila, že títo manželia poznali potreby, túžby svojich partnerov. Až 95 % rozvádzajúcich sa dvojíc našlo cestu späť k sebe, keď sa snažili spoznať potreby svojho partnera a navzájom si ich naplňovať.

Gary Chapman v knihe "Päť jazykov lásky" píše, že je rozdiel medzi zamilovaním a láskou. Zamilovanie nezávisí od našej vôle. Človek žije v ilúzii, že jeho milovaná osoba je dokonalá. Nestará sa o ďalší rozvoj seba alebo partnera, lebo má pocit, že sú v cieli a netreba na sebe ďalej pracovať. Zamilovanosť nie je láska, lebo nás nestojí žiadne úsilie. Keď po čase pominie, začneme vnímať naše rozdiely a chyby. Ak si uvedomíme, že zamilovanosť je dočasné citové vzplanutie, začneme budovať skutočnú lásku. Tá spája rozum s citom. Vyžaduje vôľu a disciplínu.

Potrebujeme urobiť tri kroky k šťastnému manželstvu: poznať potreby partnera, prijať ich ako fakt, snažiť sa ich napĺňať.

TIP NA JANUÁROVÉ RANDE:

Posedenie v čajovni

TIP na pozornosti

Ponúknite manželke, povysávate koberce alebo poumývate podlahy v byte alebo dome.

Pokiaľ vás už dlhšie žiada o nejakú zmenu v interiéri napr. maľovanie, zmenu usporiadania nábytku, výrobu poličky a pod. ponúknite jej, že to urobíte tento mesiac.

Ponúknite manželovi, že si s ním pozriete jeho obľúbený športový prenos alebo film.