September

Zdravé sebavedomie 

Predstavme si, že v daždi cestou domov nájdeme v blate pokrčenú bankovku. Má úplne rovnakú hodnotu, ako taká istá nová v peňaženke. V Božích očiach má každý človek nekonečnú hodnotu bez ohľadu na hriechy, ktoré spácha a zranenia, ktorých sa mu ujde. 

Čo je to sebavedomie

Je to pohľad človeka na seba samého. Čo si o sebe myslí a akú má cenu. Informácie o tom, akú má hodnotu, čerpá od ľudí, zo svojho okolia. Zdravo sebavedomý človek pozná svoje prednosti. Verí si, vie, aký má životný cieľ. Pozná svoje dobré vlastnosti. Pozná svoje limity a chyby, vie ich prijať a podľa možností sa aj zlepšovať. Dobré želá nielen sebe, ale aj ostatným. Vie, že ho Boh miluje takého, aký je, s jeho schopnosťami aj nedostatkami.

Hlavné prikázanie lásky káže milovať Boha, blížneho a seba samého. Človek si má vážiť sám seba a prijímať svoje vlastnosti ako dar od Boha. Toto sebaprijatie je súčasťou jeho sebavedomia.

Sebavedomie ovplyvňujú mnohé veci, ktoré nezávisia priamo od človeka. Je to rodina, v ktorej vyrastal. Doba a miesto, kde žije. Fyzické a duševné predpoklady. Vek a zdravotný stav. K prirodzenosti človeka patrí aj jeho slabosť a nedokonalosť.

Máme prijať aj naše slabosti, na ktorých je treba pracovať. Ovládať jedlo, sexualitu, city, svoju zlú náladu. Ak sa premôžeme a napriek nesympatii sa ku niekomu vedome správame dobre, istotne zlepšíme vzájomné vzťahy. Pravdivo prijmeme poznanie svojich zlých vlastností ako hnev, netrpezlivosť, závisť, sebectvo, lenivosť, aby sme sa ich mohli zbavovať a rozvíjať čestnosť, pravdovravnosť, láskavosť, duchovný život.

Na človeka pôsobia rôzne vnútorné zranenia, neláska, odmietnutia. Deformujú jeho sebavedomie. Človek s chorým premršteným sebavedomím je pyšný, povýšený, neúctivý, ľahkovážny, nezodpovedný, pohŕdavý, preceňuje sa. Potlačené sebavedomie má človek s komplexom menejcennosti, úzkostlivý, nerozhodný, nevie prijať kritiku, berie ju ako útok na svoju osobu, nemá svoj názor, nevie prijať ani dať komplimenty, má strach z budúcnosti, pocity viny a sebaľútosti. Takíto ľudia nevedia dôverovať Bohu, ničia si vzťahy s ľuďmi a nie sú ochotní meniť sa k lepšiemu. Môže to spôsobiť trauma z detstva, neustále porovnávanie s inými, poprehadzované hodnoty určované spoločnosťou, napríklad prehnaný dôraz na fyzickú krásu, nesprávny obraz Boha vytvorený napríklad trestajúcimi, príliš náročnými rodičmi.

Ako si uzdraviť sebavedomie

Najúčinnejší liek na zranené sebavedomie je pochopenie Božej lásky. Boh ma chcel mať takého, aký som. Mám preňho cenu. A tiež odpustenie tým, čo ma zranili. Odpustiť aj tým, čo mi osobne nič neurobili, ale proti nim niečo mám. Musím odpúšťať neustále. Za uzdravenie zranení sa treba modliť. Dôležité je aj vyznanie svojich previnení a oslobodenie sa od závislostí na veciach, ako môže byť majetok, jedlo, prehnaná starosť o zdravie a krásu, vzdelanie, snaha ovládať druhých, rôzne koníčky. Zbaviť sa zviazanosti s alkoholom, drogami, sexom, nenávisťou, nadávaním, mágiou, strachom...

Ako si môžu uzdravovať sebavedomie manželia

Každý z nás si nazbieral rôzne zranenia ešte pred vstupom do manželstva a v manželstve sme si ďalšie ešte pridávali. Každé nepochopenie, neláska, nevšímavosť nás zraňuje.

Ak chceme posilniť sebavedomie manžela, manželky, treba prijať nielen seba, ale aj svojho manžela, manželku takých, akí sú. Nesnažiť sa ich prerobiť na svoj obraz. Začnime si všímať ich dobré vlastnosti a tie chváliť a oceňovať. Vzájomné zovšednenie, ktoré sa prejaví kritikou a negatívnym hodnotením partnera, nahradiť ocenením, povzbudením a prejavmi dôvery v jeho schopnosti.

Do vzťahu prinesme úctu. Nechajme priestor pre slobodné rozvíjanie osobnosti. Aj kritizovať sa učme s úctou. Ak chcem nejakú vec vyčítať, tak najprv desať vecí treba pochváliť. Oceňme výsledky v práci, v domácnosti, v starostlivosti o deti.

Čo nerobia sebavedomí ľudia

Neplytvajú silami na skutočnosti, ktoré neovplyvnia.

Nestrácajú čas ľutovaním sa.

Nenechávajú sa manipulovať.

Neboja sa zmeny.

Nesnažia sa všetkým zavďačiť.

Neboja sa podstúpiť premyslené riskovanie.

Nelipnú na minulosti.

Nerobia stále dookola rovnaké chyby.

Nezazlievajú ostatným ich úspech.

Nevzdávajú sa po prvom neúspechu.

Neočakávajú okamžité výsledky.

Neporovnávajú sa s ostatnými.

Nezaoberajú sa príliš tým, čo si o nich myslia iní.

Podstatné je prijímať partnera takého, aký je, s jeho chybami a zlozvykmi, s nedostatkami krásy, aj s tým, čo mi prekáža; prijímať ho takého, ako ho prijíma Boh.

Úloha pre naše manželstvo:

Povedzte svojmu manželovi, manželke o situáciách z detstva, školy alebo zamestnania, ktoré ovplyvňovali vaše sebavedomie.

Čo v manželstve najviac vplýva na posilnenie nášho sebavedomia?

Čo nás v manželstve najviac zraňuje a nezdravo pôsobí na naše sebavedomie?

TIP NA SEPTEMBROVÉ RANDE:

Prechádzka na zaujímavé miesto v okolí

TIP na pozornosti

Pozvite manželku na huby.

Vyberte na večer dobrý film a manžela pozvite do domáceho alebo aj ozajstného kina (podľa toho, či sa vám podarí niekoho zohnať, ak máte malé deti, k nim).