Apríl

Ničitelia lásky

Počuli ste už o umení kintsugi? Od 15. storočia sa v Japonsku traduje táto technika opravy rozbitej keramiky. Praskliny sa lepia lakom, ktorý je zmiešaný so zlatým práškom. U nás je zvykom opravovať veci tak, aby zlepené praskliny nebolo vidieť. Technika kintsugi tieto lepené línie naopak zlatým lemom zvýrazní. Nádoba, ktorá prešla rozbitím aj opravou, má bohatšiu históriu a je vzácnejšia. Rozdiel je len v uhle pohľadu, v prijatí a ocenení chybnej a nedokonalej nádoby .

Aj naše manželstvá prechádzajú rôznymi krízami. Každá prekonaná kríza je ako zlatom zlepená prasklina, ktorá dvíha hodnotu nášho vzťahu. Krízy v manželstve sú jeho prirodzenou súčasťou. Ako napríklad kríza počiatkov, keď je potrebné sa naučiť, ako urobiť zlučiteľnými vzájomné rozdiely a odpútať sa od rodičov; alebo kríza príchodu dieťaťa so svojimi novými emočnými výzvami; kríza výchovy dieťaťa, ktoré mení zvyky rodičov; kríza dospievania dieťaťa, ktorá si vyžaduje mnoho síl, destabilizuje rodičov, ba niekedy ich postaví jedného proti druhému; kríza "prázdneho hniezda", ktorá núti manželský pár, aby znovu hľadel na seba samého; kríza spôsobená starobou rodičov manželov, ktorí si vyžadujú viac prítomnosti, viac pozornosti a ťažké rozhodnutia. Sú to náročné situácie, ktoré vyvolávajú obavy, pocity viny, depresie alebo únavu, ktoré môžu vážne naštiepiť zväzok.

Doktor Harley, manželský poradca, objasňuje vznik manželských kríz v knihe Ničitelia lásky pomocou jednoduchých princípov.

Každý z nás má v sebe citovú banku, v ktorej má náš manžel svoj účet. On svojím správaním môže na tento účet body lásky vkladať alebo ich vyberať. Keď v nás vyvolá dobrý pocit, stav jeho účtu sa zvýši. Chceme s ním tráviť čas. Máme ho radi. Ak opakovanými vkladmi dosiahne na účte hranicu romantickej lásky, cítime lásku.

Naopak, keď nás robí nešťastnými, keď v nás svojím správaním vyvolá zlé pocity, vyberá z citovej banky. Keď sa účet dostane pod nulu, nemáme ho radi, ale keď sa dostane pod hranicu nenávisti, začneme ho nenávidieť.

Manželia pod hranicou nenávisti už nechcú spolu byť. Ak sa chcú z tohto stavu dostať, musia urobiť postupne dve veci. Najprv prestať vzájomne vyberať body z účtu u partnera a potom začať vkladať značné sumy.

Z účtu vyberajú ničitelia lásky. Sú to návyky, ktoré sme si vytvorili v manželstve a ktoré ničia našu lásku. Povieme si dnes o nich viac.

Na účet sa najrýchlejšie vkladá napĺňaním citových potrieb partnera. Láska nám vydrží, len v prípade, že budeme tieto potreby stále napĺňať. O tom sme čítali už v januári.

Prv ako budeme hovoriť o ničiteľoch lásky ešte skúsme pochopiť, prečo v mnohých manželstvách sa zo zaľúbenia dostaneme do kríz.

Doktor Harley hovorí, že v každom z nás sú dve časti nášho JA. Volá ich Darca a Prijímateľ. Vo mne je môj Darca aj môj Prijímateľ. Aj v manželovi je jeho Darca aj jeho Prijímateľ.

Chceme, aby ľudia okolo nás boli spokojní, preto Náš Darca hovorí: Rob všetko pre to, aby boli spokojní iní aj na úkor seba.

Okrem toho chceme aj my byť spokojní, preto Náš Prijímateľ hovorí: Rob všetko pre to, aby si bol spokojný bez ohľadu na druhého.

V čase zaľúbenia u nás oboch sa činia naši Darcovia. Naši Prijímatelia spokojne spia, lebo dostávame. Buduje sa naša intimita, rastie vzájomná dôvera.

Po sobáši príde nerovnováha, jeden z partnerov prestane byť Darcom, je len Prijímateľom. Chvíľu to ešte trvá, kým sa preberie aj druhý Prijímateľ. Je to už štádium konfliktu. Začíname si obaja vyžadovať napĺňanie svojich potrieb nátlakovými ničiteľmi lásky: Sebeckým vyžadovaním, neúctivým presadzovaním svojho názoru, trestáme partnera výbuchmi hnevu.

Ak to nezaberie, prejdeme do štádia ústupu. Už nám partner nestojí za námahu. Už nechceme, aby partner napĺňal naše citové potreby, ani nemáme chuť napĺňať tie jeho. Obrníme sa citovou bariérou.

Ako sa dostať späť? Jeden z partnerov musí prestať počúvať svojho vyžadovačného Prijímateľa. Ospravedlní sa. Prestane používať ničiteľov lásky a začne napĺňať potreby druhého. V druhom partnerovi so spokojným Prijímateľom sa ľahšie prebudí jeho Darca. Prichádzajúce konflikty začneme riešiť nie hádkami, ale férovým vyjednávaním.

Salvatore Ventriglia v knihe Červené kontrolky hovorí o signáloch, ktoré upozorňujú, že niečo v manželstve nie je v poriadku a treba to riešiť. Sú to neustále konflikty, zmena partnerského vzťahu na materský/otcovský, nič necítim - vybral som si zle partnera, komunikácia len o činnostiach, pokles záujmu o sex, paralelné cesty, únikové cesty: alkohol, facebook, drogy, workholizmus, záujem o inú osobu. Pozrime sa teraz na jednotlivých ničiteľov lásky, ktorí nás dovedú do kríz.

Sebecké požiadavky máme, keď sa domáhame, aby partner robil to, čo je dobré pre mňa. Cieľom je donútiť partnera urobiť niečo, čo partner urobiť nechce.Správne je hľadať férové riešenie. V manželstve robiť len to, čo zohľadňuje pohľad nás oboch. Často si neuvedomujeme, že žiadame niečo zlé. Vyjasniť si to môžeme len rozhovorom. Ako to ty vnímaš? Žiadna diktatúra v manželstve nie je dobrá, lebo trpí nielen jeden partner ale aj naša láska. Kto by chcel žiť s diktátorom?

Rada: Nevyžadujme, ale prosme. Zmeňme sebecké požiadavky na ohľaduplné prosby, ale buďme pripravený prosbu vziať späť ak sa partner zdráha. Treba diskutovať o alternatívach, ktoré sú prijateľné pre oboch.

Neúctivé presadzovanie názoru je pokusom "napraviť" postoje a konanie nášho partnera tým, že sa mu prostredníctvom poučovania, výsmechu, vyhrážania či iných donucovacích prostriedkov pokúšame vnútiť svoj spôsob uvažovania.

Je to naša snaha, aby partner neurobil chybu. Vedie to ešte k väčšie chybe, k chybe ktorá ničí lásku. Môže sa nám zdať, že robíme druhému láskavosť, ale v skutočnosti je to nátlak, manipulácia, niekedy aj zosmiešnenie partnera. Nevedie to nikam. Partner sa nezmení.

Neúctivým presadzovaním názoru síce môžeme vyhrávať nejaké bitky, ale prehrať vojnu. Kto by chcel žiť s kritikom?

Rada: Každý si prinášame do manželstva svoje spôsoby aj názory. Partnera môžeme o nich presviedčať len s úctou a rešpektom bez nátlaku. Vzájomne sa potrebujeme prijať takí, akí sme a neprerábať druhého na svoj obraz.

Výbuchy hnevu sú úmyselné pokusy ublížiť partnerovi v hneve, ktoré majú obyčajne podobu slovných alebo fyzických útokov. Výbuch hnevu je dočasná nepríčetnosť a nedá sa predvídať, aký smer naberie. Ak si človek neuvedomí pred výbuchom hnevu riziká, môže dôjsť až k fyzickému ublíženiu. Kto z nás by chcel žiť s časovanou bombou?

Rada: Za pocit hnevu nemôžeme, ale sme zodpovední za to, ako tento hnev spracujeme. Treba vyžadovať nulovú toleranciu voči výbuchom hnevu v manželstve.

Treba si všimnúť, že spomenutí traja ničitelia lásky sa objavujú postupne. Najprv Prijímateľ v nás začne prejavovať Sebecké vyžadovanie s cieľom donútiť partnera, aby pre nás niečo urobil. Ak to zlyhá, nastupuje Neúctivé presadzovanie názoru. Ak sa nezastavíme, o chvíľu sa prihlási ďalší ničiteľ lásky Výbuchy hnevu.

Neúprimnosť sa prejavuje v prípade, že jeden z partnerov tomu druhému klame, alebo sa snaží pravdu zakrývať. Takáto situácia odčerpáva z citovej banky obrovský počet bodov.

Na tohto ničiteľa lásky zaberá pravidlo radikálnej úprimnosti: Odhaľ svojmu partnerovi o sebe všetko, čoho si si vedomý - svoje myšlienky, pocity, zvyky, svoju minulosť, každodenné činnosti aj plány do budúcnosti. Nehovoriť o tom je neúprimnosť a neúprimnosť je ničiteľ lásky. Neúprimnosť má viaceré podoby: -klamanie za účelom ochrany - upiera partnerovi dôležité informácie, -klamári, čo chcú vyzerať dobre - vymýšľajú svoje úspechy, -klamári, čo sa chcú vyhnúť problémom - robia veci, ktoré by ich partner neschválil a klamú, -rodení klamári - klamú aj v triviálnych veciach. Ale kto z nás by chcel žiť s klamárom?

Rada: Podporujte partnera v úprimnosti tým, že úprimnosť oceníte a nie ho/ju za ňu trestáte.

Nepríjemné návyky predstavujú opakované bezmyšlienkovité (nevedomé) správanie, ktoré prekáža partnerovi. Nepríjemné návyky robíme preto, lebo necítime to, čo cíti náš partner, alebo nám je jedno, ako sa cíti, keď ich robíme. Ale kto by chcel žiť s kvapkajúcim kohútikom?

Skúsme si odpovedať na otázku, kedy sa naposledy stalo, že náš partner spravil niečo, čo nám prekážalo? Ak by odpovedali muži, odpoveď by bola asi minulý týždeň, ak vôbec. Ženy by asi odpovedali, včera, pred hodinou, práve teraz. Prečo je to tak? To je asi téma na rozdielnosť. Pravda je taká, že v obidvoch prípadoch nepríjemné návyky odčerpávajú body z partnerovej citovej banky. Neriešme ani to, prečo tieto veci pred 20 rokmi nevadili a teraz vadia. Vyzerá to zložité, ale aj sedliacky rozum nám hovorí, že keď prestaneme robiť veci, ktoré druhému prekážajú, budeme spolu lepšie vychádzať.

Rada: Urobme si vzájomne zoznam nepríjemných návykov. Nechajme si na to niekoľko dní. Dajme pozor, aby sme pri spisovaní nepríjemných návykoch partnera nezhadzovali, nepreháňajme, mnohé návyky sú nevinného charakteru - len nám prekážajú a nie sú samy osebe zlé. Napíšme aj hodnotenie, ako veľmi nám zlozvyk prekáža (1-10, 1 - trochu, 10 - extrémne). Vyberme tri, ktoré partnerovi prekážajú najviac a pokúsme sa ich zbaviť. Úspešný sme, keď sa nám darí počas troch mesiacov nezlyhať. Potom si môžeme pridať ďalšie tri návyky. Jeden manžel raz poznamenal: Tvojím zlozvykom je, že mi pripomínaš moje zlozvyky.

Nezávislé konanie sa prejavuje v činnostiach partnera, ktoré vznikajú a prebiehajú tak, akoby druhý partner ani neexistoval.

Zbaviť sa tohto ničiteľa lásky pomôžu dve pravidlá. Pravidlo radikálnej úprimnosti - odhaľ svojmu partnerovi všetko - myšlienky, pocity, zvyky, všetko, čo máš, nemáš rád, prítomnosť i plány. Pravidlo obojstranného súhlasu - nerob nič bez obojstranného súhlasu. Do tejto kategórie by sme mohli zaradiť aj oddelené dovolenky a oddelené financovanie. Nebudujeme svoje spoločné MY, ale každý svoje samostatné JA.

Je dobré si uvedomiť, že náš vzťah dokážu ničiť aj problémy ako enormné pracovné nasadenie, nedostatok financií, starosti s deťmi, bývanie s rodičmi, stavba domu, úmrtie v rodine, sťahovanie, zmena alebo strata zamestnania.

Ničitelia lásky ako alkoholizmus, drogová závislosť, iné závislosti, opakovaná nevera, duševné a sexuálne poruchy väčšinou vyžadujú pomoc odborníkov. Je mnoho šťastných rodín, ktoré si dokázali poradiť aj s takýmito problémami.

Kríza je príležitosťou, ako posunúť naše manželstvo na vyšší level.

TIP NA APRÍLOVÉ RANDE:

Návšteva miesta vášho sobáša alebo prvého rande

TIP na pozornosti

Ponúknite manželke, že ju vezmete na prechádzku v okolí, kde ste ešte neboli.

Prechádzku alebo výlet si dobre naplánujte, prípadne aj sám si ho dopredu odskúšajte, aby ste sa vyhli blúdeniu a nepredvídaným okolnostiam. Výlet by mal byť bezpečný a primeraný nie pre vás, ale pre vašu manželku.

Pripravte manželovi rúško jeho obľúbenej farby alebo vo farbách jeho obľúbeného športového klubu.