Žiadosť o sms správy

Každý mesiac môžete dostať upozornenie na to, že bolo pridané rozpracovanie témy daného mesiaca spolu s myšlienkou na posilnenie vášho manželstva.

Môžete uviesť jedno spoločné číslo za vás ako manželov alebo aj každý svoje číslo.

Zasielanie správ je bezplatné.

Ak si želáte dostávať tieto správy, požiadajte o ne jednorazovo.


Želám(e) si dostávať SMS správy s krátkou myšlienkou na posilnenie nášho manželstva.