Vianoce a sviatosť manželstva - naplnený prísľub Boha

Najväčšia historická a spásonosná udalosť a zároveň tak čisto rodinná.


Pozrime sa na jeden biblický princíp, ktorý je veľmi vzácny pri malých i veľkých ťažkostiach vznikajúcich z rodinného spolužitia rodičov a detí. Rodina, ktorá riadi svoje rozhodnutia vierou, ktorá sa necháva prostredníctvom Jeho učenia, Jeho znakov a plnením Jeho vôle viesť k Bohu, nemusí to mať vždy jednoduché a môžu prísť aj veľké problémy či utrpenie, ale nikdy sa nepoddá nepriazni dokonca nad ňou vždy zvíťazí, lebo Boh je s ňou!

"Pán je s tebou!" sú slová, ktoré v Biblii sprevádzajú všetky dôležité povolania. Od povolania Mojžiša (Ex 3, 12), cez Jozueho (Dt 31, 8), Gedeona (Sdc 6, 12.16), Jeremiáša (Jer 1, 8) až po Máriu z Nazaretu (Lk 1, 28). Samozrejme že sprevádzajú aj povolanie veriacich rodín, pretože rodinný život je spleticou veľkých skúšok a sviatosť manželstva by sme mohli zosumarizovať do jednoduchej ale krásnej vety – Pán je s vami!

Samozrejme, že to nie je žiadne zaklínadlo či kúzlo. Aj Gedeon, keď ako pozdrav počul túto vetu "Pán je s tebou" inštinktívne odpovedal "Bodaj by tomu tak bolo, milý priateľu! ... ak by to bola pravda, že Pán je s nami, prečo by nás postihlo toto všetko zlo?... kde sú všetky jeho divy, o ktorých nám rozprávali naši otcovia?... mne sa zdá, že je to práve naopak a zdá sa, že nás Pán opustil!..." (porov. Sdc 6, 12-13) Niečo podobné zažívame aj my. Zdá sa nám, že v skutočnosti Boh nie je s nami. On je tam hore a my s našimi súženiami, utrpeniami, problémami a biedou sme tu dole. Zdá sa nám, že tento Boh-s-nami je len výplodom fantázie! Na druhej strane, aký je rozdiel medzi veriacimi a neveriacimi rodinami? Neprechádzajú rovnakými skúškami? Viera nás určite neušetrí od utrpenia a ťažkostí, ktorým čelíme v rodinnom živote! V takom prípade tieto vety často vyznievajú ako prázdne slová, ktoré nezodpovedajú skutočnému životu.

A práve preto je naša veta toľkokrát opakovaná v Biblii. Vždy ju sprevádzajú a dokresľujú rozprávania zo života, pretože ona nefunguje ako automat. Vždy je potrebné sa niečo naučiť či niečo odhaliť, pretože ide o zakúšanie viery. Viera sa preto volá viera, pretože je "istotou vecí, ktoré nevidíme". (Hebr 11, 1) Viera je vlastne skutočnosť paradoxu. Je vnímanie prítomnosti Boha práve v jeho neprítomnosti. A práve z tohto dôvodu biblický autor dáva taký veľký dôraz na koncept "Boh je s nami". Nie náhodou sa Biblia nazýva aj knihou zjavenia, pretože chce ukázať alebo tiež odhaliť... opačnú stranu Mesiaca, to čo nemôžeme vidieť. Je to kniha zjavenia, lebo nám našepkáva, že život siaha aj ďalej, ako sú hranice našich skúseností.

Boh je s nami - je teda ohlasovanie skutočnosti viery nie zmyslových skúseností, čo však neznamená, že sa nedá zažiť. Práve naopak, aby tento výrok nebol len prázdnou rétorikou je vždy prepletený s príbehmi skutočného života, ktorých vyvrcholením je svedectvo najväčšej noviny nachádzajúcej sa v Biblii. Boh prišiel bývať medzi nás (Jn 1, 14), a to nie iba na chvíľu, ale navždy, a preto prijal meno Emanuel, čo znamená Boh-s-nami (Mt 1, 22-23)! Až taký dôležitý je obsah tejto správy, až tak bolo dôležité, aby obsah nášho výroku nezostal len prianím, že Boh sa rozhodol aj skutočne zostúpiť. Tento svoj krok realizoval tak, že prišiel bývať ako človek do jednej rodiny. Z tohto dôvodu je rodina navždy poznačená Jeho prítomnosťou. Možno teraz si začneme uvedomovať obrovskú hodnotu nášho výroku, pretože Božie prisľúbenia nikdy nezostanú iba slovami.

Sviatosť manželstva vo svojej podstate sprítomňuje a ohlasuje najväčšiu historickú a spásonosnú udalosť a zároveň... tak čisto rodinnú - udalosť vtelenia, udalosť Vianoc.

Spracoval: Dušan Kamenár