Manželská linka dôvery

Ako vám môžeme pomôcť? 

  • Vypočuť vás a spoločne lepšie zadefinovať váš problém.

Často sa stáva, že o našom probléme nemáme možnosť sa s niekým v pokoji porozprávať. To spôsobuje, že sa stáva pre nás samých ešte nezrozumiteľnejší a ťaživejší a nevidíme žiadnu perspektívu riešenia. Mať možnosť sa o probléme s niekým v pokoji rozprávať znamená zároveň sa v ňom viac zorientovať. Ak to bude potrebné, môžete si zaplánovať aj niekoľko ďalších telefonátov so slúžiacim operátorom manželskej linky dôvery, v ktorých budeme mať možnosť s odstupom času hlbšie popísať váš problém. Prvý telefonát by však nemal presiahnuť 30 minút rozhovoru.

  • Nasmerovať vás na človeka, ktorý sa s podobnými problémami zaoberá často.

Veľakrát sa nám zdá, že náš problém je taký ojedinelý, že si s ním aj tak nikto nedokáže poradiť alebo sa hanbíme za to, že sa niečo podobné deje práve u nás. V drvivej väčšine prípadov však ide o základný omyl, ktorý bráni riešeniu problému. Takmer každá problematická situácia v manželstve, ktorú prežívame, má koreň v niektorej z týchto oblastí: etická, právna, ekonomická, psychologická, pedagogická alebo duchovná. V každej z týchto oblastí jestvujú ľudia, ktorí sú v nej zorientovaní natoľko, že sú schopní dať správne usmernenie aj iným ľuďom. Bežne týchto ľudí nepoznáme alebo im dosť nedôverujeme, aby sme sa na nich s naším problémom obrátili. Preto už niekoľko rokov budujeme kontakty s týmito ľuďmi, aby sme vám mohli odporučiť niekoho, na koho sa môžeme spoľahnúť.

  • Odporučiť vám program zameraný na riešenie problémov v manželstve alebo na posilnenie manželského vzťahu.

Dnes už našťastie jestvuje mnoho kvalitných programov, určených pre manželov, ktorí prežívajú rôzne ťažkosti alebo sa chcú posunúť vo svojom vzťahu viac dopredu. Informácie o nich sa však nešíria rovnako dobre, ako komerčné ponuky, nakoľko v nich nejde o veľký biznis a keďže tiež táto téma ešte dostatočne nerezonuje v spoločnosti ako napr. téma ekológie či práv menšín. Napriek tomu skúsenosti tisícov účastníkov takýchto programov na Slovensku i v zahraničí ukazujú, že má zmysel sa do nich zapojiť a aj takýmto spôsobom sa starať o vlastné manželstvo podobne, ako sa staráme napr. o automobil pravidelnými alebo mimoriadnymi servisnými prehliadkami.

  • Odporučiť vám vhodnú literatúru, ktorá pojednáva aj o vašom probléme.

Knihy sú dnes bežne dostupné pre každého z nás "na dosah ruky". No zároveň ich je také veľké množstvo a životné tempo je tak vysoké, že často nemáme šancu dostať sa k tej správnej literatúre, ktorá by priniesla svetlo práve do nášho problému. Nikdy si neprečítať žiadnu literatúru o manželstve by bolo podobné, ako keby sme nikdy nesiahli po návode na dôležité zložité zariadenie, ktoré používame. Dlhodobo sa snažíme zorientovať v oblasti manželskej literatúry tak, aby sme vám z nej mohli odporučiť to, čo by mohlo pomôcť práve vašej situácii. Knihy vám následne vieme zapožičať alebo si ich môžete nájsť v niektorom z kníhkupectiev, pokiaľ je daná kniha ešte v predaji.