SEPTEMBER: Pocity - jazyk našej duše

Témy z predchádzajúcich mesiacov nájdete v našom archíve

Pocity - jazyk našej duše

Krásnym prejavom emócií v manželstve je objatie. Vedci robili výskum a zistili, že manželia, ktorí pred odchodom do práce objímu a pobozkajú svoju manželku, žijú v priemere o 6 rokov dlhšie a zarábajú v priemere o 20% viac oko tí, ktorí tak nerobia.
                                             ...celý text


Témy nasledujúcich mesiacov

September: Pocity - jazyk našej duše

Október: Môže výchova detí posilniť manželstvo?

November: Kultúra vyhadzovania

December: Medzigeneračné spolužitie