OKTÓBER: My - rodičia - svokrovci

Témy z predchádzajúcich mesiacov nájdete v našom archíve

My - rodičia - svokrovci

Najväčšiu vec, ktorú môže urobiť otec aj pre svoje už dospelé deti, je milovať ich matku.  


                                             ...celý text


Témy nasledujúcich mesiacov:

November:  Ako sa cítiš? 

December: Deti - naše radosti a starosti