JANUÁR: Medzigeneračné spolužitie

Témy z predchádzajúcich mesiacov nájdete v našom archíve

Rodinné rituály

Ako prežívame v rodine Vianoce? Ako sa po dlhšej dobe vítame? Ako sa lúčime? Čo robíme vo svojej rodine ráno, čo večer?

Ani si neuvedomujeme, že celý náš život je prepletený rituálmi. Každá rodina je svojimi rituálmi jedinečná.


Témy nasledujúcich mesiacov

Február: Manželstvo - ako naše spoločné dielo

Marec: Vzájomná úcta a láska

Apríl: Financie v rodine

Máj: Bohatstvo v našej rozdielnosti

Jún: Päť jazykov lásky

Júl: Spoločné sny

August: Ako riešiť konflikty

September: Manželstvo a spoločenstvo

Október: Spolužitie generácií ako výzva

November: Nebojme sa krízy - každá má riešenie

December: Umenie vychovávať