SEPTEMBER: Manželstvo a spoločenstvo

Témy z predchádzajúcich mesiacov nájdete v našom archíve

Manželstvo a spoločenstvo


"Komunita je skupina dvoch alebo viacerých ľudí, ktorí bez ohľadu na rozmanitosť pôvodu sa naučili prijímať svoje odlišnosti. To im umožňuje otvorene a efektívne komunikovať a pracovať na spoločných cieľoch, pričom medzi sebou zažívajú pocit neobvyklého bezpečia." - M. Scott Peck, M.D.

                                                                              celý text

Témy nasledujúcich mesiacov

Október: Spolužitie generácií ako výzva

November: Nebojme sa krízy - každá má riešenie

December: Umenie vychovávať