Manželská linka dôvery

Prečo vám ponúkame práve manželskú linku dôvery?

Vychádzame z presvedčenia, že na riešenie žiadneho problému neexistuje čarovný prútik, ale zároveň že žiaden problém nie je neriešiteľný. Preto je potrebné v prvom rade o probléme rozprávať a spoločne hľadať možnosti riešenia. Dlhoročné skúsenosti doprevádzania manželov ukazujú, že viac ako 80% príčin, ktoré bežne vedú k rozvodu, by sa dali vyriešiť a odstrániť.